YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 21 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 21 Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn giúp các em học sinh biết liên hệ với các hiện tượng trong thực tế về sự ăn mòn kim loại, những yếu tố ảnh hưởng và bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn; Biết thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại, từ đó đề xuất biện pháp bảo vệ kim loại.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF