ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 101 sách GK Hóa lớp 8

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy, vì sao?

a) 2KMnO4 → K2MnO+ MnO2 + O2.

b) CaO + CO2 → CaCO3.

c) 2HgO → 2Hg + O2.

d) Cu(OH)2 → CuO + H2O.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Phản ứng hóa hợp: b) vì một chất mới sinh ra từ hai chất ban đầu.

Phản ứng phân hủy: a) c) d) vì một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đan Nguyên

  Có 3 lọ riêng biệt đựng các chât khí sau: không khí ,hiđro,oxi .Bằng phương pháp hóa học nào để nhận biêt các khí trong mỗi lọ.giúp mk giải vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  có 3 bình chứa khí riêng biệt từ khí và đều mất nhã : N2, H2, O2 bằng thí nghiệm đơn giản nào em có thể phân biệt được từng khí trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  tính thể tích khí HCl tạo ra khi cho 2 lít khí hidro hóa hợp với khí clo dư, biết hiệu xuất phản ứng là 80% (cái khí đo ở cùng điều kiện)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm CO và H2 cần dùng 9,6 gam khí oxi.Khi sinh ra có 8,8 gam khí CO2
  ​a)Viết PTHH


  ​b) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo số mol và theo khối lượng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Câu nào sau đây diễn tả đúng :

  a). Không khí là 1 hợp chất

  b). Nước là hợp chất gồm 2 đơn chất Hiđro và Oxi

  c). Phân tử là hạt đại cho chất mang đầy đủ tính chất hóa học của chất

  d). Phân tử của khí hiếm đóng vai trò như nguyên tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Giúp mình hoàn thành dãy biến hóa học này với

  O2 -> H2O-> O2 -> P2O5 -> H3PO4

  KMnO4 -> O2 -> ZnO -> Zn -> ZnSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Để đốt cháy hết 34 gam hh khí H2 và CO cần dùng 44,8 lít oxi (đktc) .Xác định thành phần % cuuar kluong các khí bdau .Nêu các phương pháp khác nhau giải bài toán trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  khử hoàn toàn m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao bằng khí CO, lượng Fe thu được sau phản ứng cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được dung dịch FeCl2 và khí H2. Nếu dùng lượng khí H2 vừa thu được để khử oxit một kim loại hóa trị 2 thành kim loại thì khối lượng oxit bị khử cũng bằng m gam

  a)Viết các phương trình hóa học.

  b) Tìm công thức hóa học của oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  sắt phản ứng với clohidric theo sơ đồ phản ưng sau​

  Sắt +axit clohidric tạo thành Sắt (II) Clorua +Khí hidro

  Biết khối lượng sắt tham gia phản ứng là 5,6 gam ,khối lượng Sắt (II) Clorua tạo thành là 12,7 gam ,khối lượng khí hidro bay lên là 2 gam .Tính khối lượng axit đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  1/Cho 4,8 g Magie tác dụng HCl thì thu được 2,24 lít khí Hidro ở đktc :

  a/ Chứng minh : Mg dư còn HCl hết

  b/ Tìm khối lượng của Mg dư và MgCl2 tạo thành sau phản ứng

  2/ Cho 10,8 lít khí Cl ở đktc tác dụng với m (g) Cu . Sau phản ứng thu được 63,9 g chất rắn

  a/ Chất nào phản ứng hết ? Chất còn dư ?

  b/ Tính m và phần trăm khối lượng các chất sau phản ứng

  3/ Đốt cháy 16g lưu huỳnh thì thu được 8,96 lít khí

  a/ Chứng minh : Lưu huỳnh dư

  b/ Tính thế tích Oxi tham gia vào phản ứng

  4/ Cho 22,2 g CaCl2 tác dụng với 31,8 g Na2CO3 . Tính khối lượng các chất sau khi phản ứng

  5/ Cho 5,4 g Nhôm tác dụng với HCl . Hỗn hợp thu được sau phản ứng hòa tan được tiếp với m' g Mg và thu được 22,4 lít khí H2 ở đktc . Tìm m và m'

  6/Cho 8 g NaOH tác dụng với m(g) H2SO4 . Sau phản ứng lượng axit còn dư tác dụng vừa đủ với 11,2 g sắt

  a/ Tính m

  b/ Tính thế tích khí Hidro sinh ra ở đktc

  7/ Cho 32g Cu tác dụng với V lít khí Oxi . Sau phản ứng thì Oxi còn dư . Lượng Oxi còn dư này tác dụng vừa đủ với 11,2 g Sắt . Tính V

  8/ Đốt cháy hoàn toàn 16 g Canxi . Cho chất rắn sau phản ứng tác dụng với 18,25 g Axit HCl . Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng

  9/ Cho 22,4 g Sắt tác dụng vừa đủ với V lít khí Cl. Chất rắn sau phản ứng tác dụng tiếp với 255 g AgNO3 . Tính V và khối lượng các chất thu được

  10/ Cho m (g) CaCO3 tác dụng với dung dịch chứa 36,5 g Axit HCl . Lượng Axit dư phản ứng vừa đủ với 10g MgO .Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  dot nong 1,35(g) bot nhom trong khi clo du sau phan ung thu duoc nhom clorua (ALCL 3)

  a, lap phuong trinh phan ung hoa hoc xay ra

  b, tinh khoi luong cua nhom clorua thu duocva the tich khi clo tham gia (dktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Đốt cháy 22,4 g sắt trong bình chứa 8,96 l khí oxi nhận được 1 sản phẩm duy nhất là oxit sắt từ.

  a) Viết phương trình phản ứng.

  b) Tính thể tích khí oxi (đktc) cần đủ để tham gia phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1