AMBIENT

Bài tập 29.3 trang 40 SBT Hóa học 8

Bài tập 29.3 trang 40 SBT Hóa học 8

Hoàn thành những phương trình hóa học sau:

a) ... + ... → MgO

b) ... + ... → P2O5

c) ... + ... → Al2O3

d) KClO3 to

e) H2O điện phân

Cho biết mỗi phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học nào

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.3

a) 2Mg + O→ 2MgO

b) 4P + 5O→ P2O 5

c) 4Al + 3O→ Al2O 3

d) 2KClOt⟶ 2KCl + 3O 2

e) 2H2O điện phân ⟶ 2H+ O 2

Phản ứng hóa hợp: a, b, c

Phản ứng phân hủy: d, e

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.3 trang 40 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA