ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 8

Giải bài 7 tr 101 sách GK Hóa lớp 8

Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2Cu + O2 → 2CuO.

c) H2O + CaO → Ca(OH)2.

d) 3H2O + P2O5 → 2H3PO4.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:

a) 2H2 + O2 → 2H2O

b) 2Cu + O2 → 2CuO

⇒ Chọn a), b).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Anh Hưng

  Thổi rất chậm 2,24 lít (đktc) hh X gồm CO và H2 ( lấy đủ) qua ống sứ đựng24g hh AL2O3 , CuO, Fe2O3 , Fe3O4 đun nóng . Sau khi kết thúc phẳn ứng , khối lg chất rắn còn lại trg ống sứ là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ha Ku

  1/ Cho a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hóa trị) tác dụng hết với dung dịch HCl (Cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96 lít H2 (đktc)

  a. Viết các PTHH

  b. Tính a ?

  2/ Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20g 1 hỗn hợp Y gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này cho phản ứng với dung dịch H2SO4 loãn (lấy dư) thì thấy có 3,2g một kim loại màu đỏ không tan

  a. Tính thành phần % khối lượng các chất có trong hỗn hợp Y

  b. Nếu dùng khí sản phẩm ở các phản ứng khử Y, cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. Biế hiệu suất của phản ứng này chỉ đạt 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hoà tan hoàn toàn 6,5 Zn vào 200 ml hcl. Sau phản ứng thấy thoát ra V(l) khí ở đktc. Tính khối lượng muối tạo thành bằng 2 cách

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  hỗn hợp x có khối lượng bằng 27.2g gồm kim loại A có hóa trị I và II và 1 oxit kim loại AxOy của kim loại đó . Cho hỗn hợp X tan hoàn toàn trong 500ml dung dịch HCl 2M . Xác định công thức AxOy..

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Hòa tan hết 1,89 g kim loại A chưa biết hóa trị bằng dung dịch HCL, sau phản ứng thu được 2,352 lít Hidro. Tìm tên kim loại A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  1)trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dd muối bị mất nhãn gồm:NaCl;Na2SO4;Na2CO3;Ba(NO3)2..Chỉ sử dụng thêm 1 hóa chất ,trình bày cách nhận biết các lọ đựng dd muối trên

  2)cho các chất:SO2,H2SO3,Na2SO3,NaOH,Na2O.

  a)dựa vào mối quan hệ giữa các chất,em hãy sắp xếp các chất trên thành sơ đồ chuyển hóa phù hợp(mỗi mũi tên biểu diễn PTHH).

  b)viết các PTHH của sơ đồ chuyển hóa ở phần a.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  1 )hòa tan hoàn toàn 5,4 g nhôm bằng lượng vừa đủ dung dịch Hcl 16%

  a) tính klg dung dịch Hcl đã dùng

  b) tính C% dung dịch muối sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  TÌm công thức phân tử của:

  a. 75 %C, 25%H.Biết PTK=16 đvc

  b.52.17%K,8.7 %C, còn lại là O.Biết PTK=138 đvc

  c.70%Fe; 30%O.Biết PTK= 160 đvc

  d.Hợp chatas A có thành phần về khối lượng nguyên tố như sau: 53.333% C ; 15.55 %H: 31.112 %N.Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối phân tử của A nặng gấp 22.5 lần phân tử H

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3 thu được chất rắn B và khí oxi, lúc đó KClO3 bị phân hủy hoàn toàn còn KMnO4 bị phân hủy không hoàn toàn. Trong B có 0,894 gam KCl chiếm 8,132 % khối lượng. Trộn lượng oxi ở trên với không khí theo tỷ lệ thể tích 1: 3 trong một bình kín thu được hỗn hợp khí X. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon thu được hỗn hợp khí Y gồm 3 khí trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích. Tính m. (Coi không khí gồm 20% thể tích là oxi còn lại là nitơ).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Lập CTHH của hợp chất gồm Magiê và lưu huỳnh biết 2 nguyên tố này kết hợp với nhau theo tỉ lệ khối lượng là 3 phần Magie và 4 phần lưu huỳnh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Nung 2 tấn CaCO3 -> CaO và CO2. Tính mCaO biết hiệu suất phản ứng là 90%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  cho kim loại Mg hòa tan trong dung dịch axit sunfuric loãng dư Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn người ta thu được 17,92 lít khí hidro điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng kim loại đã Hòa tan là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  a.tính thể tích ở (đktc)của hỗn hợp khí gồm 0,75 mol N2 và 0,25 mol H2

  b.tính thành phần phần trăm của Cu trong các hợp chất:CuO;CuSO4

  c.lập pthh sau:1.P + O2 ->P2O5

  2.Fe + HCl -> FeCl2 + H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1