YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 8

Giải bài 7 tr 101 sách GK Hóa lớp 8

Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2Cu + O2 → 2CuO.

c) H2O + CaO → Ca(OH)2.

d) 3H2O + P2O5 → 2H3PO4.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:

a) 2H2 + O2 → 2H2O

b) 2Cu + O2 → 2CuO

⇒ Chọn a), b).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON