AMBIENT

Bài tập 29.2 trang 40 SBT Hóa học 8

Bài tập 29.2 trang 40 SBT Hóa học 8

Để sản xuất vôi, trong lò vôi người ta thường sắp xếp một lớp than, một lớp đá vôi, sau đó đốt lò. Có những phản ứng hóa học nào xảy ra trong là vôi. Phản ứng nào là phản ứng phân hủy, Phản ứng nào là phản ứng thóa hợp?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.2

Phản ứng tỏa nhiệt - phản ứng hóa hợp

C + O2 → CO2

Phản ứng thu nhiệt – phản ứng phân hủy

CaCO3 → CaO + CO2 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.2 trang 40 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>