YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 29 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 29 Bài luyện tập 5​​​​ giúp các em học sinh củng cố, hệ thống hóa các kiến thức và các khái niệm hóa học trong chương IV về oxi, không khí. Một số khái niệm mới là sự oxi hóa, oxit, sự cháy, sự oxi hoá chậm, phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. Rèn kĩ năng tính toán theo phương trình hóa học và công thức hóa học, đặc biệt là các công thức và phương trình hóa học có liên quan đến tính chất, ứng dụng, điều chế oxi. Tập luyện cho HS vận dụng các khái niệm cơ bản đã học để khắc sâu hoặc giải thích các kiến thức ở chương IV.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF