RANDOM

Bài tập 29.1 trang 40 SBT Hóa học 8

Bài tập 29.1 trang 40 SBT Hóa học 8

Hãy chọn những từ và công thức hóa học thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Oxi có thể điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nhiệt phân ... Người ta thu khí này bằng cách đẩy ... trong ống nghiệm vì O2 không tác dụng với ... Ống nghiệm phải đặt ở tư thế ...

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.1

KMnO4 (KClO3) , H2O, H2O và ít tan trong nước, úp ngược miệng ống nghiệm vào trong nước.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.1 trang 40 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Anh Hưng

  hòa tan hoàn toàn 4,8 g Mg vào dung dịch HCL

  - Tính khối lượng muối sinh ra

  - Tính thể tích khí h2 sinh ra ở ĐKTC

  - Nếu đốt cháy hoàn toàn khí H2 trên thì cần bao nhiêu lít không khí(đktc)

  ( Biết khí oxi chiếm 20% thể tích không khí)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Tính M của chúng

  bởi Bo Bo 28/06/2019

  Lập công thức hóa học của những hợp chất có hai nguyên tố gồm: Na, Mg, Ba, Al, Fe (III), Zn lần lượt với các nguyên tử và nhóm nguyên tử sau. Tính M của chúng.

  a) \(\left(PO_4\right)\)

  b) \(\left(NO_3\right)\)

  c) \(\left(SO_4\right)\)

  d) (OH)

  e) \(CO_3\)

  f) Cl

  g) O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Cho mg hỗn hợp gồm Al , Ba và nước dư, sau khi phản ứng sảy ra hoàn tất, thu được 0,72 lít khí H2(đktc)

  và 3g chất rắn không tan. m = ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Bài 2: Hãy cho biết 67,2 lít khí oxi (đktc)

  - Có bao nhiêu mol oxi?

  - Có bao nhiêu phân tử khí oxi?

  - Có khối lượng bao nhiêu gam?

  - Cần phải lấy bao nhiêu gam khí N2 để có số phân tử có trong 3,2 g khí oxi

  Bài 3: Một hỗn hợp gồm 1,5 mol khí O2; 2,5 mol khí N2; 1,2.1023 phân tử H2 và 6,4 g khí SO2

  - Tính thể tích của hỗn hợp khí đó ở đktc

  - Tính khối lượng của hỗn hợp khí trên

  Bài 4: Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hỗn hợp chất: NaNO3 ; K2CO3; Al(OH)3 ; SO2; SO3; Fe2O3

  Bài 5: Hợp chất B có %Al = 15,79%; %S= 28,07%, còn lại là O. Biết khối lượng mol B là 342. Viết CTHH dưới dạng

  Alx(SO4)y . Xác định CTHH.

  Bài 6: Xác định CTHH của hợp chất giữa nguyên tố X với O có %X=43,67%. Biết X có hóa trị V trong hợp chất với O.

  Bài 7: Một hợp chất khí X có tỉ khối đối với khí hirdro là 8,5. Hãy xác định CTHH của X biết hợp chất có thành phần theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H.

  Bài 8: Một hợp chất X của S và O có tỉ khối đối với không khí là 2,207

  Tính Mx . Tìm CTHH của hợp chất X biết nguyên tố S chiếm 50% khối lượng , còn lại là O.

  Bài 9: Hợp chất Crx(SO4)3 có phân tử khối là 392 đvC. Tính x và ghi lại CTHH

  Bài 10: Tính x và ghi lại CTHH của các hợp chất sau:

  1) Hợp chất Fe2(SO4)x có phân tử khối là 400 đvC

  2) Hợp chất FexO3 có phân tử khối là 160 đvC

  3) Hợp chất Al2(SO4)x có phân tử khối là 342 đvC

  4) Hợp chất K2(SO4)x có phân tử khối là 174 đvC

  5) Hợp chất Cax(PO4)2 có phân tử khối là 310 đvC

  6) Hợp chất NaxSO4 có phân tử khối là 142 đvC

  7) Hợp chất Zn(NO3)x có phân tử khối là 189 đvC

  8) Hợp chất Cu(NO3)x có phân tử khối là đvC

  9) Hợp chất KxPO4 có phân tử khối là 212 đvC

  10) Hợp chất Al(NO3)x có phân tử khối là 213 đvC

  Bài 11: Cho 11,2 g Fe tác dụng với dung dịch HCl. Tính :

  a) Thể tích khí H2 thu được ở đktc

  b) Khối lượng HCl phản ứng

  c) khối lượng FeCl2 tạo thành

  Bài 12: Cho phản ứng : 4Al + 3O2 ------> 2Al2O3. Biết 2,4.1023 nguyên tử Al phản ứng

  a) Tính thể tích O2 đã tham gia phản ứng ở đktc. Từ đó tính thể tích không khí cần dùng. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí

  b) Tính khối lượng Al2O3 tạo thành

  Bài 13: Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra khí sunfurơ (SO2). Phương trình hóa học của phản ứng là

  S+O2 --------> SO2. Hãy cho biết :

  a) Những chất tham gia và tạo thành trong phản ứng trên , chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Vì sao?

  b) Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol nguyên tử lưu huỳnh

  c) Khí sunfurơ nặng hay nhẹ hơn không khí?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  a, Nung 500kg đá vôi chứa 80%CaCO3 (còn lại là chất trơ). Sau một thời gian thu được chất rắn X. Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phản ứng là 70%(chất trơ không phân hủy)

  b, Tính phần trăm khối lượng của CaO trong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (Không nhãn) sau bằng phương pháp hóa học:

  HCl, H2SO4 loãng, Na2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có)

  Giúp vs mai hok r

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  có hỗn hợp gồm 17,65% kim loại magie, 82,35% kim loại fe. người ta cho 13,6g hỗn hợp đó tác dụng với dung dịch hcl. a, tìm khối lượng mỗi kim loại b, tính v khí thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Cho A là một hỗn hợp khí. Trong A gồm có 0,2 mol khí O2, 32 gam khí Sunfurơ và 1,8*1023 phân tử khí cacbonic Tính thể tích của A ở đktc (bằng 2 cách)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  1/Người ta phải sử dụng bình oxi để thở trong những trường hợp nào ?

  2/ Khi tiếp thêm củi vào bếp lửa, cách làm nào sau đây làm cho lửa mạnh hơn? Giải thích.

  C1 : Cho thanh củi to vào bếp

  C2 : Chẻ mỏng nó ra rồi cho vào bếp

  C3 : Thổi hoặc quạt thêm ko khí vào

  3/ Đọc thông tin trong biểu đồ và cho bít ngoài các ứng dụng đã nêu, oxi còn có những ứng dụng j?

  Kết quả hình ảnh cho biểu đò ứng dụng của õi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  1. PTHH pư biểu diễn sự cháy của các chất? Thuộc loại p.ư gì?

  2. Bằng phương pháp hóa học phân biệt 2 khí chứa trong mỗi bình riêng biệt sau O2, CO2

  3. Sự cháy của 1 chất trong không khí và trong oxi có gì giống và khác nhau.

  4. Đốt cháy 6,2g P trong 1 bình kín chứa 7,8l oxi (đktc).

  a) PT p.ư

  b) Chất nào còn dư sau p.ư? Bao nhiêu gam?

  c) Tính k.lượng P2O5 tạo thành

  d) Để thu được 7,84l oxi ở trên thì cần phân hủy bao nhiêu gam KMnO4, nếu hiệu suất p.ư là 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Khí X có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là 75% C và 25% H. Khí X có tỉ khối đối với không khí là 0,552.

  a/ Tìm khối lượng mol của khí X.

  b/ Tìm công thức hóa học của khí X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hãy giải thích vì sao Clo rất độc nhưng Clo trong muối ăn lại ăn được?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>