YOMEDIA

Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 8

Giải bài 8 tr 101 sách GK Hóa lớp 8

Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

a) Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%?

b) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO2 thì lượng kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a) Thể tích khí oxi cần dùng: \(\frac{0,1.20.100 }{90}= 2,22 \ lit\)

\(n_{O_{2}} = \frac{2,22}{22,4} \ mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân KMnO4:

2KMnO4 → O2 + K2MnO4 + MnO2.

\(\begin{array}{l}
{n_{KMn{O_4}}} = 2.0,1 = 0,2mol\\
{m_{KMn{O_4}}} = 0,2.(39 + 55 + 16.4) = 31,6\;g
\end{array}\)

b) Phương trình phản ứng nhiệt phân KClO3:

2KClO3 → 2KCl + 3O2.

\(\begin{array}{l}
{n_{KCl{O_3}}} = \frac{{2.0,1}}{3} = \frac{1}{{15}}\;mol\\
{m_{KCl{O_3}}} = \frac{1}{{15}}.(39 + 35,5 + 16.3) = 8,17\;g
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thanh Hà

  Có một hỗn hợp gồm 3 kim loại có hóa trị II đứng trước II trong dãy hoạt động hóa học của kim loại tỉ lệ nguyên tử khối là 3:5:7 Tỉ lệ số mol tương ứng là 4:2:1 khi hòa tan 11,6 gam hỗn hợp này bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 7,84 lít H2 (đktc) Tìm nguyên tử khối và xác định tên của mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  hòa 4,8g kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch hcl dư thu được 4,48 lít hidro(đktc).xác định tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  đốt cháy 4,48(l)khí hiđro trong 4,48(l)khí oxi thu được nước H2O.Tính V khí còn lại sau phản ứng.Biết V các khí đo đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  1.Viết PT hóa học của các phản ứng hidro khử các oxit sau:

  a) Sắt(lll) oxit ; b) Thủy ngân(ll) oxit ; c) Chì(ll)4

  4. Khử 48 gam đồng(ll) oxit bằng hidro. Hãy :

  a) Tính số gam đồng kim loại thu được ;

  b) Tính thể tích khí hidro (đktc) cần dùng.

  5. Khử 21,7 gam Thủy ngân (ll) oxit bằng khí hidro. Hãy:

  a) tính số gam thủy ngân thu dc

  b) tính số mol và thể tích khí hidro (đktc) cần dùng

  6. tính số gam nước thu dc khi cho 8,4 lít khí hidro tác dụng với 2,8 lít khí oxi ( các thể tích khí đo ở đktc )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  câu 1 cho những chất sau Na,CaO,KMnO4,KClO3,Zn,HCl,S,P2O5,CuO(nung nóng),NaCl
  a,chất nào tác dụng dc với nc ở nhiệt độ thường?
  b,chất nào td đc khí H2?
  c,chất nào điều chế đc oxi?
  d, chất nào điều chế đc khí hidro?
  (viết ptpư cho các trường hợp trên )
  câu 2 háo tna hoàn toàn 4,2g kim loại Fe vào dung dịch chứa 100g HCl 18,25%, khi phẩn ứng kết thúc:
  a chất nào còn dư sau Pư?
  b V khí thoát ra ở đktc là bn?
  c tính nồng độ % của dd muối thu đc?
  câu 3 như câu 2 chỉ thay là 2,7g kim loại Al và thay HCl 14,6%
  câu 4 nhiệt phân hoàn toàn 15,8g KMnO4 thu dc 1 lượng khí oxi lấy lượng oxi này để đốt cháy 6,2g P
  a tính V khí oxi (đktc) thu đc sau phản ứng nhiệt phân KMnO4?
  b tính khối lượng cá chất thu đc sau phản ứng giữa P với O2?
  câu 5 khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO, Fe2O3 bằng khí H2 vừa đủ thấy tạo ra 9g nước
  a viết PtHH xảy ra
  b tính khối lượng hỗn hợp kim loại thu đc ?
  giúp mình với !!! Tks!! :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Đốt cháy hoàn toàn 11.2l hỗn hợp khí C2H2 và H2 thì phải dùng 11.04l khí O2 ở đktc thu được CO2 và H2O

  a. Tính phần trăm TT mỗi khí có trong hỗn hợp đầu

  b. Tính KL CO2 tạo thành

  c. Tính TT H2O tạo thành. Biết TT các khí đo ở đktc và KLR của H2O = 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Dẫn 500ml H2O lội qua dung dịch CaO thu được dung dịch Bazo

  a. lập PTHH

  b. tính số mol và khối lượng của CuO

  c. tính khối lượng dung dịch bazo tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  đun nóng hỗn hợp Fe, S ( KO CÓ ko khí) thu dc chất rắn A.hòa tan A bằng HCL dư thoát ra 6.72 l khí D và còn nhận dc dd B cùng chất rắn E. cho khí D đi chậm qua dd CuSO4 tách ra 19.2 g kết tủa đen

  a. viết pTHH

  b. tính khối lượng riêng của Fe, S ban đầu biết lượng E= 3.2 g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Hòa tan 2.8g Fe vào HCl 2M vừa đủ.

  a) V HCl (đktc)

  b) V khí sinh ra (đktc)

  c) CM của dd sau pư ( V dd ko đổi)

  Giúp mik gấp vs nha mik cần gấp trong hôm nay ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Cho 4 chất rắn Na, Fe, CaO, P2O5 vào 4 cốc đựng nước (mỗi cốc chỉ có một chất rắn) và cho giấy quỳ tím vào 4 cốc. Nêu hiện tượng và viết PTHH (nếu có).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Tính giá trị m.

  bởi Bo bo 28/06/2019

  hỗn hợp A gồm 0, 4 mol Fe và các oxit FeO Fe2 O3 fepo4 mỗi oxit đều có 0, 1 mol cho A tác dụng với dung dịch HCl dư được dung dịch B cho B tác dụng với NaOH dư kết tủa thu được nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn Tính giá trị m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Mọi người giải giúp mình 3 bài này:

  1.Cho 5,5 hỗn hợp hai kim loại X (chưa biết hóa trị) và kim loại Y hóa trị II trong dung dịch H2SO4 loãng dư.Sau phản ứng thấy 4,48 l H2(đktc).Biết nX:nY=2:1.Xđ CTHH của X,Y .Biết ở dạng đơn chất Y bị nam châm hút.

  2.Cho 3,9 g hỗn hợp gồm kim loại AL và kim loại M tác dụng với H2S04 loãng dư.Sau phản ứng thấy 4.48 l H2(đktc) biết n Al:nM=2:1.Xđ kim lọai M

  3.Cho 10.1 g hai kim loại hóa trị I tác dụng với nước dư sau thu được hợp chất 2 hidroxit của hai kim loại và bay ra 3,36l H2(đktc).Xđ hai kim loại biết M của chúng chênh lệch nhau 16g/mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA