YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 8

Giải bài 8 tr 101 sách GK Hóa lớp 8

Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

a) Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%?

b) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO2 thì lượng kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a) Thể tích khí oxi cần dùng: \(\frac{0,1.20.100 }{90}= 2,22 \ lit\)

\(n_{O_{2}} = \frac{2,22}{22,4} \ mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân KMnO4:

2KMnO4 → O2 + K2MnO4 + MnO2.

\(\begin{array}{l}
{n_{KMn{O_4}}} = 2.0,1 = 0,2mol\\
{m_{KMn{O_4}}} = 0,2.(39 + 55 + 16.4) = 31,6\;g
\end{array}\)

b) Phương trình phản ứng nhiệt phân KClO3:

2KClO3 → 2KCl + 3O2.

\(\begin{array}{l}
{n_{KCl{O_3}}} = \frac{{2.0,1}}{3} = \frac{1}{{15}}\;mol\\
{m_{KCl{O_3}}} = \frac{1}{{15}}.(39 + 35,5 + 16.3) = 8,17\;g
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON