YOMEDIA

Bài tập 29.4 trang 40 SBT Hóa học 8

Bài tập 29.4 trang 40 SBT Hóa học 8

Bình đựng ga dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan (C4H10) ở trạng thái lỏng, do được nén dưới áp suất cao.

a) Tính thể tích không khí cần ở đktc dùng để đốt cháy hết lượng nhiên liệu có trong bình ( biết oxi chiếm khoảng 20% thể tích không khí, phản ứng cháy butan cho CO2 và H2O).

b) Thể tích CO2 (đktc) sinh ra là bao nhiêu? Để không khí trong phòng được thoáng ta phải làm gì?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.4

\({n_{{C_4}{H_{10}}}} = \frac{{12500}}{{58}} = 215,5mol\)

Phương trình hóa học: 

2C4H10   + 13O→ 8CO+ 10H2O

2 mol       13 mol      8 mol 

215,5mol    x mol     y mol

a) \(x = \frac{{13.215,5}}{2} = 1400,75mol\)

\({V_{kk}} = \frac{{1400,75.100.22,4}}{{20}} = 156884\) lít

b) \(y = \frac{{215,5.8}}{2} = 862mol\)

→ VCO2 = 862.22,4 =19308,8 (lít)

Để không khí trong phòng được thoáng ta cần có máy hút gió trên bếp hoặc mở các của trong bếp ăn.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.4 trang 40 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA