Bài tập 4 trang 109 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 109 sách GK Hóa lớp 8

Khử 48 gam đồng(II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a) Tính số gam đồng kim loại thu được.

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

\(n_{CuO}= \frac{48}{60} = 0,6 \ mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng khử CuO:

CuO + H2 → Cu + H2O.

Số mol đồng thu được là:

nCu = 0,6mol.

Khối lượng đồng thu được là:

mCu = 0,6.64 = 38,4g.

Theo phương trình phản ứng trên:

nH2 = 0,6 mol

Thể tích khí Hidro đã dùng:

VH2 = 0,6.22,4 = 13,44 lít.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 109 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Vũ Hải Yến

  Đốt cháy hết 7,84 lít hỗn hợp CH4 và khí H2 (đktc) thu được 6,6g CO2. Tính:

  a) Số gam nước tạo thành?

  b) Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Đốt cháy 1,4 lit khí hidro sinh ra nước :

  a, viết phương trình phản ứng xảy ra

  b, tính thể tích của k khí cần dùng cho phản ứng trên (biết V của O2 chiếm 20% thể tích k khí)

  c, tính khối lượng nước thu được (thể tích khí hidro ở đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho 6g kim loại magie tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl:

  a,Tính thể tích hidro thu được ở đktc

  b, tính khối lượng axit HCl phản ứng

  c, lượng khí hidro thu được ở trên cho tác dụng với 16g sắt (3)oxit. Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  1. TÍNH SỐ GAM NƯỚC THU ĐƯỢC KHI CHO 8,4 LÍT KHÍ HIDRO TÁC DỤNG VỚI 2,8 LÍT KHÍ OXI ( CÁC THỂ TÍCH ĐÓ Ở ĐKTC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Cho hỗn hợp khí gồm Co2 và SO2 có tỉ khối so vs N2 là 2. Tính thành phần % về thể tích của CO2 và SO2 trong hỗn hợp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

  a. Tính số gam thủy ngân thu được;

  b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

  a. Sắt (III) oxit b. Thủy ngân (II) oxit c. Chì (II) oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Thổi dòng khí CO đi qua ống sứ chứa 6,1 gam hỗn hợp A gồm Al2O3, CuO và một oxit của kim loại R đốt cháy. Tới khi phản ứng hoàn toàn thì chất rắn còn lại trong ống có khối lượng là 4.82 gam

  Toàn bộ chất rắn này phản ứng vừa đủ với 150ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thấy thoát ra 1.008 lít khí H2 (đktc) và còn lại 1.28 gam chất rắn không tan

  a) Viết PTHH

  b) XĐ kim loại R và công thức oxit của R trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Khử hoàn toàn 11.6 (g) một oxit kim loại R bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao. Kết thúc phản ứng thu được kim loại R và 11.2 lít hỗn hợp khí A nặng 17.2 (g). Hòa tan hết lượng kim loại thu được ở trên bằng dung dịch H2SO4 10% vừa đủ, thu được 3.36 lít khí H2 thoát ra và dung dịch B. Biết các thể tích khí đều ở đktc
  a) Xác định công thức oxit
  b) Tính C% của dd B
  c) Thể tích CO đã dùng ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời