YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31.2 trang 43 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.2 trang 43 SBT Hóa học 8

Phát biểu không đúng là:

A. Hidro có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại.

B. Hidro có thể tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

C. Hidro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất nhẹ, có tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

D. Hidro có thế tác dụng với tất cả các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.2

Hiđro có thể tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

⇒ D sai

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.2 trang 43 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON