YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31.10 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.10 trang 44 SBT Hóa học 8

Người ta dùng khí hidro hoặc khí cacbn oxit để khử sắt (III) oxit thành sắt. Để điều chế 35g sắt, thể tích khí hidro và thể tích hí cacbon oxit lần lượt là:

A. 42 lít và 21lít    

B. 42 lít và 42 lít

C. 10,5 lít và 21 lít  

D. 21 lít và 21 lít

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.10

nFe = 35 : 56 = 0,625 (mol)

Phương trình hóa học :

3H2   +   Fe2O⟶ 2Fe  +  3H2O

3 mol      1 mol      2 mol 

x mol                0,625 mol

\(x = \frac{{0,625.3}}{2} = 0,9375mol\)

VH= 0,9375.22,4 = 21 (lít)

3CO  +  Fe2O3  →   2Fe  +   3CO 2

3 mol    1 mol        2 mol 

y mol                0,625 mol

\(y = \frac{{0,625.3}}{2} = 0,9375mol\)

VCO = 0,9375.22,4 = 21(lít)

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.10 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON