YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31.6 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.6 trang 44 SBT Hóa học 8

Điều chế hidro người ta cho ... tác dụng với Fe. Phản ứng này inh ra khí …, hidro cháy cho …, sinh ra rất nhiều …Trong trường hợp này chất cháy là …, chất duy trì sự cháy là …Viết phương trình cháy:

   …… + …… → ………

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.6

HCl, hidro, nước, nhiệt, hidro, oxi

2H2 + O2 → 2H2O

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.6 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON