ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 31 Tính chất Ứng dụng của hiđro

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 31 về Tính chất - Ứng dụng của hiđro - Hóa học 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Là chất khí không màu, không mùi, không vị
  • B. Tan ít trong nước
  • C. Tan nhiều trong nước
  • D. Nhẹ hơn không khí
  • A. Clo
  • B. Oxi
  • C. Nitơ
  • D. Cacbon đioxit CO2
   
   
  • A. Màu đen
  • B. Màu nâu
  • C. Màu đỏ
  • D. Màu xanh
  • A. Rắn
  • B. Lỏng
  • C. Khí 
  • D. Trong tự nhiên Hidro ctồn tại ở dạng hợp chất
  • A. Đốt khí Hidro khi vừa điều chế
  • B. Thử độ tinh khiết của Hidro trước khi đốt
  • C. Chờ sau một thời gian mới đốt
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 6:

  Sản phẩm thu được sau khi nung Chì (II) oxit trong Hidro

  • A. Pb
  • B. H2
  • C. PbO
  • D. Không phản ứng
 • Câu 7:

  Ứng dụng của Hidro

  • A. Oxi hóa kim loại
  • B. Làm nguyên liệu sản xuất NH3, HCl, chất hữu cơ
  • C. Tạo hiệu ứng nhà kinh
  • D. Tạo mưa axit
 • Câu 8:

  Trong những oxit sau: CuO, MgO, Fe2O3, CaO, Na2O. oxit nào không bị Hidro khử:

  • A. CuO, MgO
  • B. Fe2O3, Na2O
  • C. Fe2O3, CaO
  • D. CaO, Na2O, MgO
 • Câu 9:

  Cho 8g CuO tác dụng với Hở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thấy có m (g) chất rắn. Tính m, chất rắn đó là chất nào?

  • A. Cu, m = 0,64g
  • B. Cu, m = 6,4g
  • C. CuO dư, m = 4g
  • D. Không xác định được
 • Câu 10:

  Sau phản ứng của CuO và H2 thì có hiện tượng gì:

  • A. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành xanh lam
  • B. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành đỏ
  • C. Có chất khí bay lên
  • D. Không có hiện tượng
  • A. 2:1
  • B. 1:3
  • C. 1:1
  • D. 1:2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1