YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31.7 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.7 trang 44 SBT Hóa học 8

Có những khí sau: SO2, O2, CO2, CH4

a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hidro bao nhiêu lần?

b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.7

 a) Những khí nặng hơn H2:

\({d_{S{O_2}/{H_2}}} = \frac{{64}}{2} = 32\) .Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần.

\({d_{{O_2}/{H_2}}} = \frac{{32}}{2} = 16\) .Vậy khí Onặng hơn khí H2 16 lần.

\({d_{{N_2}/{H_2}}} = \frac{{28}}{2} = 14\) .Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần.

\({d_{C{O_2}/{H_2}}} = \frac{{44}}{2} = 22\) .Vậy khí COnặng hơn khí H2 22 lần.

\({d_{C{H_4}/{H_2}}} = \frac{{16}}{2} = 8\) . Vậy khí CHnặng hơn khí H8 lần.

b) Những khí nặng hơn không khí:

\({d_{S{O_2}/kk}} = \frac{{64}}{{29}} = 2,2\) . Vậy khí SO2 nặng hơn không khí 2,2 lần.

\({d_{{O_2}/kk}} = \frac{{32}}{{29}} = 1,1\) . Vậy khí O2 nặng hơn không khí 1,1 lần.

\({d_{C{O_2}/kk}} = \frac{{44}}{{29}} = 1,5\) . Vậy khí CO2 nặng hơn không khí 1,5 lần.

+ Những khí nhẹ hơn không khí:

\({d_{{N_2}/kk}} = \frac{{28}}{{29}} = 0,96\) . Vậy khí N2 nhẹ bằng 0,96 lần không khí.

\({d_{C{H_4}/kk}} = \frac{{14}}{{29}} = 0,55\) . Vậy khí CH4 nhẹ bằng 0,55 lần không khí.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.7 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON