YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31.5 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.5 trang 44 SBT Hóa học 8

Trong vỏ Trái đất, hidro chiếm 1% về khối lượng và sillix chiếm 26% về khối lượng. Hỏi nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái đất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.5

Gọi x (g là khối lượng vỏ Trái đất).

\({m_H} = \frac{x}{{100}}\)

\( \to {n_H} = \frac{{{m_H}}}{{{M_H}}} = \frac{x}{{100.1}}\)

\({m_{Si}} = \frac{{26x}}{{100}}\)

\( \to {m_{Si}} = \frac{{{m_{Si}}}}{{{M_{Si}}}} = \frac{{26x}}{{100.28}} = \frac{{26x}}{{2800}}\)

\(\frac{{{n_H}}}{{{n_{Si}}}} = \frac{x}{{100}}:\frac{{26x}}{{2800}} = \frac{{28}}{{26}} = \frac{{14}}{{13}}\)

\( \to {n_H} = \frac{{14}}{{13}}.{n_{Si}}\)

Vậy số nguyên tử của hidro nhiều hơn số nguyên tử của sillic

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.5 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON