YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 109 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 109 sách GK Hóa lớp 8

Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

a) Tính số gam thủy ngân thu được.

b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Số mol thủy ngân (II) oxit bằng hidro:

\(n_{HgO} = \frac{21,7}{217 } = 0,1 \ mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng khử HgO

HgO + H2 → Hg + H2O

Số mol thủy ngân là:

nHg = 0,1 mol.

Khối lượng thủy ngân thu được là:

mHg = 0,1.201 = 20,1g.

Số mol hidro cần dùng là:

nH2 = 0,1 mol.

Thể tích khí Hidro cần dùng là:

VH2 = 0,1.22,4 = 2,24l.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 109 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON