YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31.8 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.8 trang 44 SBT Hóa học 8

Có một hỗn hợp gồm 60% Fe2Ovà 40% CuO. Người ta dùng H2 ( dư) để khử 20g hỗn hợp đó.

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

b) Tính số mol Htham gia phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.8

Khối lượng Fe2­O­3 trong 20 g hỗn hợp: \(20.\frac{{60}}{{10}} = 12g\)

\({n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{12}}{{160}} = 0,075mol\)

Khối lượng Cu trong 20 g hỗn hợp : 

\(\frac{{20.40}}{{100}} = 8g\)

nCuO= 8 : 80 = 0,1(mol)

Phương trình hóa học của phản ứng khử H2

Fe2O3   +    3H2        ⟶   2Fe + 3H2O

1 mol         3 mol           2 mol 

0,075 mol   0,225 mol  0,15 mol

Theo phương trình hóa học trên , ta có :

mFe = 0,15.56 = 8,4(g)

nH= 0,225 mol

CuO       +      H2    ⟶   Cu   +  H2O

1 mol           1 mol        1 mol

0,1 mol       0,1 mol       0,1 mol

Theo phương trình hóa học trên:

mCu = 0,1.64 = 6,4(g)

nH= 0,1 mol

a) Khối lượng Fe : 8,4g

Khối lượng Cu: 6,4 g.

b) Số mol H2 đã tham gia phản ứng: 0,225 + 0,1 = 0,325 (mol).

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.8 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON