YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 109 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 109 sách GK Hóa lớp 8

Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Tính khử; tính oxi hóa; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất.

Trong các chất khí, hiđro là khí ... Khí hidro có ...

Trong phản ứng giữa Hvà CuO, H2 có ... vì ... của chất khác; CuO có ... vì ... cho chất khác.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khử.

Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có tính khử vì chiếm oxi của chất khác, CuO có tính oxi hoá vì nhường oxi cho chất khác.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 109 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON