YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33.3 trang 47 SBT Hóa học 8

Bài tập 33.3 trang 47 SBT Hóa học 8

a) Viết phương trình phản ứng điều chế hidro trong phòng thí nghiệm.

b) Nguyên liệu nào được dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.3

a) Điều chế hidro trong phòng thí nghiệm:

Kim loại + axit → muối + H2

VD: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

b) Nguyên liệu để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm:

- Kim loại: Fe, Zn, Al, Mg.

- Axit: HCl, H2SO4 loãng.

Nguyên liệu dể điều chế H2 trong công nghiệp:

- Chủ yếu là khí thiên nhiên, chủ yếu là CH4 (metan) có lẫn Ovà hơi nước:

2CH4 + O2 + 2H2O → 2CO2 + 6H2  (đk: 800-900oC)

- Tách hidro tử khí than hoặc từ chế biến dầu mỏ, được thực hiện bằng cách làm lạnh, ở đó tất cả các khí, trừ hidro, đều bị hóa lỏng.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.3 trang 47 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON