ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33.5 trang 47 SBT Hóa học 8

Bài tập 33.5 trang 47 SBT Hóa học 8

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4 và axit clohidric HCl.

a) Hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế khí H2.

b) Muốn điều chế được 1,12 lit khí hidro (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.5

 
 

a) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế H2:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2   (1)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2  (2)

Mg + 2HCl → MgCl+ H2   (3)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2  (4)

b) nH= 1.12 : 22.4 = 0,05(mol)

Để điều chế 0,05 mol H2 thì:

nZn = nMg = 0,05 mol mà MMg < MZn

⇒ Dùng Mg sẽ cần khối lượng nhỏ hơn

nHCl = 2.nH2 = 0,05 . 2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1 . 36,5 = 3,65 g

nH2SO4 = nH2 = 0,05 mol ⇒ mH2SO= 0,05 .98 = 4,9g

⇒ Dùng axit HCl sẽ cần khối lượng nhỏ hơn

Nên với những chất đã cho muốn dùng với khối lượng nhỏ nhất để điều chế H2 ta dùng Mg và axit HCl.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.5 trang 47 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu trang

  Cho 4,6g kim loại M có hóa trị I tác dụng với lượng nước dư thì thu được 2,24l khí hidro(đktc). Xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Spider man

  đốt cháy hoàn toàn 27,6 gam hỗn hợp sắt, nhôm thu đc 43,6 gam hỗn hợp 2 oxit

  a) tính thể tích O2 cần dùng

  b) tính khối lượng KClO3 cần dùng để điều chế lượng oxi cho phản ứng trên

  ai bik k ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Khử hoàn toàn 2,32 gam oxit sắt (chưa biết hoá trị của sắt) bằng khí hiđrô dư, thu được sắt và 0,72 gam nước. Xác định công thức hoá học của oxit sắt trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp đồng, sắt cần dùng hết 3,36 lít khí oxi ở ddktc. tính khối lượng sản phẩm tạo thành

  ai bik k ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Cho 6,72 lít khí H2 (đktc) tác dụng với 40 gam sắt(III) oxit nung nóng. Biết chỉ xảy ra phản ứng khử sắt (III) oxit thành sắt.Cho biết chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  tại sao H2 lại nhẹ hơn không khí ?

  giúp mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  1. trog phòng thí nghiệm người ta điều chế khí hidro = cách cho k loại fe tác dụng vs dug dịch H2SO4

  A, viết pthh

  b, Tính thể tích khí h2 ( ở đktc) điều chế đc khi cho 28g fe tác dụng hết vs H2SO4

  C, Cho toàn bộ lượng khí H2 ở trên đi qua 48g bột Fe2O3 nug nóng thì thu đc bao nhiu g fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Khử hoàn toàn a(g) Fe2O3 bằng khí H2 dư thu được b(g) kim loại Fe. Đốt cháy hết lượng Fe này trong khí O2 dư thu được 23,2 g oxit sắt từ. Hãy viết các PTHH. Tính a và b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Dùng 6,72 lít Hidro để khử 24 gam \(Fe_2O_3\).

  a. Chất nào dư, tìm khối lượng chất dư ?

  b. Tính khối lượng của Fe sinh ra.

  c. Cho lượng Fe sinh ra ở trên vào dung dịch HCl loãng. Tính lượng Hidro thu được biết trong quá trình điều chế hao hụt 20%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Dùng Hidro để khử hỗn hợp 2 oxit gồm \(Fe_3O_4\) và CuO. Sau phản ứng thu được 23,2 gam hỗn hợp 2 kim loại có tỉ lệ số mol của Fe và Cu là 3:1.

  a. Tính khối lượng của 2 oxit và thể tích Hidro cần dùng ở đktc.

  b. Để đốt cháy hỗn hợp kim loại sinh ra ở trên cần dùng bao nhiêu lít không khí ở đktc ?

  c. Để điều chế lượng Hidro cho phản ứng khử ở câu a cần dùng bao nhiêu gam Al cho tác dụng \(H_2SO_4\) loãng biết trong quá trình thu khí hao hụt 30%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Hòa tan hoàn toàn 0,24g kim loại M trong dung dịch HCl ; thu được 0,224 lít khí hidro (đktc). Xác định tên kim loại M biết m có hóa trị tối đa là III.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Nêu hiện tượng, viết phương trình:

  a. Đốt cháy Photpho trong bình Oxi và không khí.

  b. Cho thanh nhôm vào dung dịch HCl.

  c. Dẫn khí Hidro qua Oxit Sắt từ đun nóng.

  d. Dẫn khí Cacbonic qua dung dịch nước vôi trong cho đến dư khí Cacbonic.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Chở 3,1g hai kim loại hóa trị I kế tiếp nhau , tác dụng hoàn toàn với nước thu được 1,12 lít khí hiđro . Xác định tên hai kim loại .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Cho 5,4 gam Al vào cốc đựng dd loãng chứa 30 g H2SO4

  a/ Chất nào còn dư sau phản ứng

  b/ Tính thể tích khí hidro ở đktc

  c/ Tính khối lượng các chất sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho 5,6g oxit kim loại tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl . Cho 11,1g muối clorua kim loại đó . Cho biết tên kim loại đó ( Biết kim loại có hóa trị tối đa là III)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  giải chi tiết giúp mk nha , thank nhiều ạ

  tính V hỗn hợp CO và H2 dùng để khử hoàn toàn 4,72 hỗn hợp CuO và Fe3O4 biết tỉ lệ số mol của CuO và Fe3O4 là 2:1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  đề: 1, có 3 lọ đựng riêng biệt các dung dịch sau : NaCl; H2SO4; NaOH . làm sao để nhận biết được các lọ trên? Nêu thành phần của nước

  2, a, cho 3,9g kali tác dụng vs nước dư . Tính thể tích H2 thu được?

  b, tính số gam nước thu được khi cho 4,48 lít khí hidro tác dụng vs 5,6 lít khí oxi

  Các bạn giúp mình cái mình cảm ơn trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Khử 15,2 g hh sắt (II) oxit và Sắt (III) oxit bằng hidro ở nhiệt độ cao thu được sắt kim loại. để hòa tan hết lượng sắt này cần dùng hết 200ml dd HCl 2M
  a. Xác định % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu
  b. Tính thể tích H2 ở đktc thu được ở trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  1/ cho 7,2g kim loại magie vào dung dịch HCl 25% (vừa đủ) thu được magie clorua (MgCl2) và khí hidro

  a. viết phương trình hóa học của phản ứng

  b. tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

  c. tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng

  2/ khử hoàn toàn 32g sắt (III) oxit bàng khí hidro thu được sản phẩm gồm sắt và nước.

  a. viết PTHH

  b. tính khối lượng sắt thu được

  c. tính thể tích khí hidro ở đktc cần dùng

  d. để thu được lượng khí hidro trên người ta dùng bao nhiêu gam nhôm để cho tác dụng với axit clohidric.

  3/ cho 13g kẽm vào dung dịch H2SO4 thu được kẽm sunfat và khí hidro

  a. viết PTHH

  b. tính thể tích khí hidro (đktc) sinh ra

  c. tính khối lượng kẽm sunfat thu được

  d. tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng

  e. tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch sau phản ứng

  4/ viết PTPU & xãy ra trong những trường hợp sau

  1. cho thanh nhôm vào dung dịch HCl

  2. cho thanh sắt vào dung dịch axit sunfuaric loãng

  3. cho canxi, bari oxit, diphotpho penta oxit, cacbon dioxit, natri oxi vào nước

  4. điều chế khí oxi từ kalicorat và kalipecnamganat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1