YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33.2 trang 47 SBT Hóa học 8

Bài tập 33.2 trang 47 SBT Hóa học 8

Một học sinh làm thí nghiệm như sau:

(1). Cho dung dịch axit HCl tác dụng với đinh Fe sạch

(2). Đun sôi nước

(3). Đốt một mẫu cacbon

Hỏi:

a) Trong những thí nghiệm nào có sản phẩm mới xuất hiện, chất đó là chất gì?

b) Trong thí nghiệm nào có sự biểu hiện của thay đổi trạng thái?

c) Trong thí nghiệm nào có sự tiêu oxi?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.2

a) Sản phẩm mới xuất hiện ở thí nghiệm 1 đó là FeCl2 và H2.

Và ở thí nghiệm 3 đó là CO2.

TN1: Fe + HCl → FeCl2 + H2

TN3: C + O→ CO2

b) Đó là TN2, nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.

c) Đó là TN3 do sự cháy xảy ra.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.2 trang 47 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON