ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 33 Điều chế khí hiđro Phản ứng thế

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 33 về Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế - Hóa học 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Cu + HCl
  • B. CaO + H2O
  • C. Fe + H2SO4
  • D. CuO + HCl
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
   
   
  • A. CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • B. NaOH + HCl → NaCl + H2O
  • C. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2
  • D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  • A. Từ thiên nhiên - khí dầu mỏ   
  • B.  Điện phân nước 
  • C. Từ nước và than
  • D.  Cả ba cách trên
  • A. có kết tủa trắng
  • B. Có thoát khí màu nâu đỏ
  • C. Dung dịch có màu xanh lam
  • D. Viên kẽm tan dần, có khí không màu thoát ra
 • Câu 6:

  Dung dịch axit được dùng để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm là:

  • A. H2SO4 đặc
  • B. HCl đặc
  • C. H2SO4 loãng
  • D. A và B đều đúng
 • Câu 7:

  Chọn đáp án đúng:

  • A. Phản ứng giữa Fe và HCl là phản ứng OXH – Khử
  • B. Phản ứng thế là phản ứng giữa hợp chất và hợp chất
  • C. CaCO3 → CaO + CO2 là phản ứng khử
  • D. Khí H2 nặng hơn không khí
 • Câu 8:

  Điều chế Hidro trong công nghiệp, người ta dùng:

  • A. Cho Zn + HCl
  • B. Fe + H2SO4
  • C. Điện phân nước
  • D. Khí dầu hỏa
 • Câu 9:

  Tính khối lượng ban đầu của Al khi cho phản ứng với axit sunfuric thấy có 1,68(l) khí thoát ra.

  • A. 2,025g
  • B. 5,24g
  • C. 6,075g
  • D. 1,35g
 • Câu 10:

  Cho một thanh sắt nặng 5,53g vào bình đựng dung dịch axit clohidric loang thu được dung dịch A và khí bay lên. Cô cạn dung dịch A được m (g) chất rắn. Hỏi dung dịch A là gì và tìm m

  • A. FeCl2 và m = 113,9825g
  • B. FeCl2 và m = 12,54125g
  • C. FeCl3 và m = 55,3g
  • D. Không xác định được
 

 

 

YOMEDIA
1=>1