ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33.6 trang 47 SBT Hóa học 8

Bài tập 33.6 trang 47 SBT Hóa học 8

Trong giờ thực hành hóa học, học sinh A cho 32,5g kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, học sinh B cho 32,5g sắt cũng là dung dịch H2SO4 loãng ở trên. Hãy cho biết học sinh nào thu được khí hidro nhiều hơn? (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.6

 
 

nZn = 32,5 : 65 = 0,5 (mol); nFe = 32,5 : 56 = 0,58 (mol)

Phương trình hóa học :

Zn + H2SO→ ZnSO+ H2↑  (1)

0,5 mol                      0,5 mol

Fe + H2SO4  →  FeSO4  +  H2↑  (2)

0,58 mol                    0,58 mol

Học sinh B thu được số mol H2 nhiều hơn.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.6 trang 47 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trieu Tien

  Từ quặng pirit sắt ( FeS2 ) nước với thiết bị và chất xúc tác có đủ . hãy viết P T P Ứ điều chế Fe và FeSO4 .

  Giúp vs mọi người

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Đào Thị Nhàn

  Nêu những chất(hợp chất) kết hợp được với nước và không kết hợp được

  nói chắc chắn giùm nhé, gần thi rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Cho m (g) bột sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng .Sau một thời gian ,bột sắt tan hoàn toàn người ta thu được muối sắt (III) sunfat và thể tích khí hiđro thoát ra(ở đktc) . a/Viết PTHH .b/Tính khối lượng mạt sắt đã phản ứng .c/Để có lượng sắt tham gia phản ứng trên ,người ta phải dùng bao nhiêu gam sắt (III) oxit tác dụng với khí Hiđro .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  AI GIÚP MK VS .

  Người ta dùng H2 để khử hoàn toàn 16 g hỗn hợp chứa 75 % Fe2O3 và 25 % CuO .1, Tính thể khí H2 ( ở đktc ) đã phản ứng .

  2, Cho chất rắn thu được sau phản ứng khử vào dung dịch H2SO4 (loãng , dư ) thì thu được mấy lít khí ( ở đktc ) .

  ~~~~~~~~~~~~~HELP ME ~~~~~~~~~~~~~~~

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  1.Khử hoàn toàn 19,7g hh gồm Fe3O4 và ZnO cần dùng vừa đủ 6,72 lít H2 (đktc) thu được hh kim loại. Tính:

  a) Khối lượng mỗi oxit trong hh đầu

  b) Khối lượng mỗi kim loại thu được

  2.Đốt cháy hoàn toàn m(g) hh kim loại Fe và Al cần dùng vừa đủ 5,7 lít khí O2(đktc). Nếu lấy m(g) hh trên hòa tan hết trong dd HCL thì thấy thoát ra 10,08 lít khí H2 (đktc). Hãy tính m(g) hh kim loại và tính tp% mỗi kim loại trong hh đầu

  ( giúp vs chiều mình học rồi TT_TT)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  1) hòa tan hoàn toàn 7,0 gam kim loại R, ( chưa rõ hóa trị) vào dung dịch axitclohidric. Khi pư kết thúc thu được 2,8g lít khí hiddro ( đktc)

  a) viết phương trình hóa học

  b) xác định kim loại R biết R là một trong số các kim loại Na, Fe, Zn, Al

  c) lấy toàn bộ lượng khí hidro thu được ở trên cho vào bình kín chứa sẵn 2,688 lít khí oxi ( dktc) bật tia lửa điện đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp. TÍnh số phân tử nước thu được.

  2) cho 11,7 gam hỗn hợp kẽm và magie tác dụng với dung dịch axitclohidric sau pư thu được 3,36 lít khí hidro ( đktc). Chứng minh hỗn hợp kẽm và magie ko tan hết.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Đốt cháy 6,4g S dẫn toàn bộ khí SO2 sinh ra vào nước dư. Tính khối lượng axit tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 60,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Zn và Fe tác dung hết với dung dịch HCL dư. Thu được 22,4 lít khí ( ĐKTC)

  a) Viết các PTHH

  b) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  1. Cho 7,5 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl.

  a Hãy tính khối lượng hỗn hợp muối khan thu được sau phản ứng. biết nhôm chiếm 36% trong hỗn hợp ban đầu.

  b Tính thể tích Hidro (dktc) thu được ở trên.

  2. Để khử hoàn toàn 68g hỗn hợp oxit kim loại gồm Cuo và Fe2O3 thì phải dùng 25,76 lít H2 (dktc. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp.

  3. Cho 16g hỗn hợp Fe và MgO tác dụng với axit clohidric, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí hidro (dktc).

  a. Viết PTHH.

  b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  c. Tính khối lượng axit tham gia phản ứng?

  4. Cho 17,2g hỗn hợp Ca, CaO tác dụng với nước tạo ra 3,36 lít khí Hidro.

  a. Viết PTHH

  b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  c. Tính khối lượng Ca(OH)2 tạo thành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Bài 1 Đốt 11.2l Hidro thì thể tích oxi cần dùng là bao nhiêu (các khí đều đo ở đktc)

  Bài 2 Cho 12g Fe và 10g dung dịch chứa Axit clohidric .Tìm khối lượng sao phnr ứng

  Bài 3 Dẫn luồng khí h2 dư đi qua các ống mức nối tiếp đựng các chất sau CuO,Zno,Fe2O3,Na2O,PbO,CaO,Fe3O4,Ag2O Viết các phương trình phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Dẫn khí hidro dư đi qua 4,8 gam sắt (III) oxit nung nóng.

  a. Viết phương trình hóa học xảy ra.

  b. Tính thể tích khí hidro cần dùng ở đktc và khối lượng sắt thu dc?

  c. Nếu cho khí hidro đã dùng ở phản ứng trên đi qua 5,22 gam FexOy nung nóng thấy phản ứng vừa đủ.Xác định công thức hóa học của hợp chất FexOy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  hãy nêu phương pháp nhận biết các khí : cacbon dioxit , oxi , nitơ , hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  cho7,2g mot kim loai hoa tri 2 phan ung voi dung dich HCl thu duoc 6,72gl khi (đktc) Tim ten kim loai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Cho hòa tan hoàn toàn 20g kim loại gồm Fe và Cu trong dd HCL dư thu được 6,72d lít khí hidro (đktc). Biết Cu không tan trong HCl.

  a) Tính khối lượng mỗi kl và tp% mỗi kl trong hh đầu

  b) Để có được lượng Cu trong hh phải khư bao nhiêu gam CuO nếu dùng khí CO làm chất khử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  1 )

  a)có 4 chất lỏng ko màu đựng riêng biệt trong 4 lọ hóa chất mất nhãn sau: dung dịch \(H_2SO_4\); dung dịch Ca(OH)2; dung dịch NaCl; nước cất. Nêu phương pháp nhận biết 4 chất lỏng trên.

  b) nhiệt phân 63,2 gam hỗn hợp thuốc tím Kalipenmanganat và canxicacbonat thu được a lít khí X ( đktc) . Tìm giá trị a biết rằng hiêu suất phản ứng nhiệt phân chỉ đạt 90%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Trình bày tính chất vật lí và tính chất hóa học của Hiđrô? Nêu ứng dụng của Hiđrô.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho hòa tan hoàn toàn 10g hh kim loại gồm Al và Cu trong đ H2SO4 loãng dư thu được 6,72 lít khí hidro (đktc). Biết Cu không tan trong H2SO4 loãng

  a) Tính TP % mỗi kim loại trong hh đầu

  b) Tính m H2SO4 đã pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  1, a, cho 4,6g kali tác dụng vs nước dư . Tính thể tích H2 thu được?

  b, tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hidro tác dụng vs 2,8 lít khí oxi

  2, cho luồng khí hidro đi qua ống nghiệm chứa 32gam bột sắt (III) oxit ở 500C . Sau phản ứng thu được 29,6 gam chất rắn

  a, viết phương trình hóa học

  b, tính hiệu suất của phản ứng

  Các bạn giúp mình cái mình cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  viết phương trình hóa học thực hiên theo dãy chuyển hóa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1