YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33.6 trang 47 SBT Hóa học 8

Bài tập 33.6 trang 47 SBT Hóa học 8

Trong giờ thực hành hóa học, học sinh A cho 32,5g kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, học sinh B cho 32,5g sắt cũng là dung dịch H2SO4 loãng ở trên. Hãy cho biết học sinh nào thu được khí hidro nhiều hơn? (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.6

nZn = 32,5 : 65 = 0,5 (mol); nFe = 32,5 : 56 = 0,58 (mol)

Phương trình hóa học :

Zn + H2SO→ ZnSO+ H2↑  (1)

0,5 mol                      0,5 mol

Fe + H2SO4  →  FeSO4  +  H2↑  (2)

0,58 mol                    0,58 mol

Học sinh B thu được số mol H2 nhiều hơn.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.6 trang 47 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON