YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33.1 trang 46 SBT Hóa học 8

Bài tập 33.1 trang 46 SBT Hóa học 8

Cho các phản ứng hoá học sau :

(1) Cu + 2AgNO  Cu(NO3)+ 2Ag 

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) Fe + 2HCl → FeCl+ H2 

(4) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(5) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 

(6) Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu 

(7) CaO + CO2 → CaCO3

(8) HCl + NaOH → NaCl + H2O

Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế là

A. 3       

B. 4        

C. 5            

D. 6

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.1

Đó là các phản ứng (1), (3), (5), (6)

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.1 trang 46 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON