YOMEDIA
NONE

Bài tập 33.9 trang 48 SBT Hóa học 8

Bài tập 33.9 trang 48 SBT Hóa học 8

Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau một thời gian, bột sắt tan hoàn toàn và người ta thu được 1,68 lit khí hidro (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính khối lượng mạt sắt đã phản ứng.

c) Để có lượng sắt tham gia phản ứng trên, người ta phải dùng bao nhiêu gam sắt (III) oxit tác dụng với khí hidro.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.9

a) Phương trình hóa học:

Fe + H2SO→ FeSO+ H2

b) Khối lượng mạt sắt đã phản ứng:

Fe       +     H2SO→ FeSO+ H2

1 mol           1 mol                1mol 

0,075 mol     0,075 mol         0,075 mol  

(nH= 1,68 : 22,4 = 0,075)

Theo phương trình hóa học trên ta nhận thấy số mol axit cho dư (0,2 mol), nên tính khối lượng mặt sắt theo số mol hidro:

mFe = 0,075.56 = 4,2 (g)

c) Phương trình hóa học:

Fe2O3  +  3H2  ⟶ 2Fe +  3H2O

1 mol     3 mol     2 mol 

x mol                 0,075 mol

x = 0,075 : 2 = 0,0375 (mol)

Khối lượng Fe2O3 cần dùng để điều chế lượng sắt trên là:

mFe2O= 0,0375.160 = 6(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.9 trang 48 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hành thư

  cho luồng h2 đi qua 3,2g fe2o3 nung nóng . sau pư thu đc 1,792g fe . tính H

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  )Cho luồng khí hidro đi qua bột đồng oxit nóng màu đen thu được 1 hỗn hợp 2 chất rắn , trong đó có 3,2g chất rắn màu đỏ. Nếu cho luồng khí hidro có thể tích 2,24l đi qua tiếp thì thu được duy nhất một chất rắn có màu đỏ .
  a) Giải thích quá trình phản ứng
  b) Tính thể tích khí hidro lần thứ 1 đã khử đồng oxit
  c) Tính khối lượng đồng oxit đã bị khử lần 2
  d) Tính khối lượng đồng oxit đã dùng ban đầu
  e) Tính khối lượng đồng thu được phản ứng trong lần sau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Hóa tan 5,6 g một kim loại hóa trị 2 vào dung dich axitclohidric dư,thu được 2,24 l khí H2 (đktc).Xác định kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Cân bằng pt:

  a) CxHyOz + O\(_2\) --> CO\(_2\) +H\(_2\)O

  b) FexOy +CO--> Fe+ CO\(_2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  1. cho 16 g cuo tác dụng với h2

  a) viết phương trình

  b) tính khối lượng của Cu thu được sau phản ứng

  c)đem toàn bộ lượng cu thu được ở trên cho vào bình chứa 112l không khí ở đkc tính khối lượng cuo thu đc sau phản ứng kết thúc biết rằng trong quá trình phản ứng cuo sinh ra hao hụt 10%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Khử hoàn toàn 5.575g chì oxit bằng khí hidro thu được 5.175g chì. Tìm công thức hóa học của chì oxit.

  (P=207, O=16, H=1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  dẫn 17,92l H2 (đktc) đi qua ống đựng m(g) 1 oxit Fe đun nóng. sau pư thu đc 2,4.10^23 phan tử nước và hh X gồm 2 chất rứn nặng 28,4g

  a,tính m

  b, tìm CTPT của oxit sắt, bt trong X chứa 59,155% mFe đơn chất

  c, tính hiệu suốt của pư trên

  giúp mk với nha, rất gấp. cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Cho 13g Zn t/d với 200ml dd H2SO4 thu đc muối kẽm sunfat và h2.

  a) viết PTHH và tính V h2

  b) nếu dùng lượng H2 thu đc ở trên có đủ để khử 16g Fe2O3 k? vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Đốt cháy hoàn toàn 6,3g hỗn hợp gồm Phootspho và Lưu huỳnh trong bình đựng 5,06l khí oxi ở đktc. Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  1, a, có 3 lọ đựng riêng biệt các dung dịch sau : NaCl ; H2SO4 ; NaOH . Làm sao để nhận biết các lọ trên

  b, Nêu thành phần của nước

  2, có 3 lọ đựng riêng biệt các dung dịch sau : CaCl2 ; HNO3 ; Ba(OH)2 . Làm sao để nhận biết đc các lọ trên

  Các bạn giúp mình cái mình cần làm ngay mình cảm ơn trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  1) Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất A ( chứa C, H, O) cần dùng hết 6,72 lít O2 ở đktc thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol là 2:3. Hãy các định công thức hóa học của A. BIết tỉ khối của A so với khi Hiddro bằng 23

  2) cho 12,6 gam hôn hợp kim loại gồm Mg và M( hóa trị III) vào dung dịch HCl dư, Phản ứng xong thu được 13,44 lít khí hiddro ở đktc

  a) tính khối lượng muối khan thu được

  b) tìm kim loại M, biết trong hỗn hợp kim loại, tỉ lệ số mol của kim loại Mg và M là 3:2

  3) hôn hợp A chứa HCl và O2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:4

  a) tính phần trăm theo thể tích và phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong A

  b) tính tỉ khối của hỗn hợp A so với không khí

  c) trộn HCl và O2 theo tỉ lệ thể tích bao nhiêu để đc hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 16,75

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  1) Cho các nguyên tố Na, S, O, H. Viết công thức hóa học và gọi tên các oxit, bazơ, muối có thể tạo thành từ các nguyên tố trên

  2) Đun nóng hôn hợp A dạng bột có khối lượng 39,3 gam gồm các kim loại Mg, Al, FE và Cu trong không khí sư oxi đến khi thu được hỗn hợp rắn có khối lượng không đổi là 58,5 g

  a) viết các PTHH biểu diễn các phản ứng xảy ra

  b) tính thể tích khí oxi ( đktc) đã tác dụng với hỗn hợp kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  \(H_2O\rightarrow H_2\rightarrow Fe\rightarrow FeCl\rightarrow FeCl_3\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  hoàn thành phương trình sau:

  1) \(FeCl_2+NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_3+.......\)

  2) \(Fe\left(OH\right)_3\rightarrow Fe_2O_3+H_2O\)

  3) \(NH_3+O_2\rightarrow N_2+H_2O\)

  4) \(NaSO_3+HCl\rightarrow NaCl+SO_2+........\)

  5) \(H_2S+O_2\rightarrow SO_2+H_2O\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Cho 0,1 mol Ba vào dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m Cho 0,1 mol Ba vào dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính Giá trị của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  cho 6,5 zn tác dụng HCL tạo thành muối kẽm clorua và khí hiđrô . cho toàn bộ hidro thu được qua CuO . đun nóng sản phẩm Cu và nước

  a) viết phương trình phản ứng

  b) thể tích hidro thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Dựa bào hiểu biết về Hidro hãy giải thích vì sao oto có thể bay lên được

  Giúp mình với, giả thích cụ thể nhé

  Bài tập Hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Lấy 2,8 g sắt hòa tan hoàn toàn bởi dung dịch h2so4 loãng lấy khí tạo thành đem đốtt cháy hoàn toàn

  a,viếi phuong trinh hoa hoc

  b,tinh khoi luong axit đã phan ung

  c,có bao nhieu gam nuoc tao thanh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 17,7g hỗn hợp Zn và Fe (tỉ lệ số mol 1 : 2) vào dung dịch có chứa 29,2g HCl.

  a) Sau phản ứng thu được bao nhiêu lít H2 (đktc).

  b) Thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  hỗn hợp T gồm na, ba , na2o và bao. hoà tan hoàn toàn 21,9g T vào nước, thu đc 11,2 l khí hidro và dung dịch A. trong A có 20,52g ba(oh)2 và a gam naoh. tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  để điều chế H2 người ta dùng hỗn hợp Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ vs d2 HCl thu đc 13,44 l H2 . tính mAl , mZn và mHCl ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  1)Hai học sinh A và B làm thí nghiệm:Học sinh A cho x(g) Fe vào dd HCl (dư);học sinh B cho x(g) Al vào dd HCl(dư).Biết Fe tác dụng vs dd HCl tạo ra muối sắt(II) clorua và các khí sinh ra được do ở đktc

  a)Viết các pthh của các phản ứng xảy ra

  b)Học sinh nào thu được khí hidro nhiều hơn?Giải thích vì sao?

  2)Có 3 chất lỏng đựng trong 3 bình riêng biệt,ko có nhãn:Nước,dd axit sunfuric,dd kali hidroxit.Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết từng chất.

  3)Cho 1 hỗn hợp kim loại gồm natri và kali,tác dụng hết vs nước.Sau phản ứng thu được 3,36 lít hidro(ĐKTC)

  a)Viết các pthh của các phản ứng xảy ra

  b)Tính khối lượng của hỗn hợp kim loại ban đầu,biết trong hỗn hợp khối lượng của kali là 3,9g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Tính % m Al và Mg

  bởi can chu 31/03/2019

  Cho 5,1 gam hỗn hợp Al và Mg và dd H2SO4 loãng dư thu được 5,6l H2(đktc). Tính % m từng kim loại trong hỗn hợp đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  cho a(g) kim loại phản ứng với dung dịch HCl lấy dư thể tích H2 thu được lớn nhất khi kim loại là

  A. Zn B. Al C. Mg D. Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON