YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 117 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 117 sách GK Hóa lớp 8

Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric.

a. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Số mol sắt là: n = 22,4 : 56 = 0,4 (mol)

Số mol axit sunfuric là: n = 24,5 : 98 = 0,25 (mol)

Phương trình phản ứng:

Fe   +   H2SO4   →  FeSO4 + H2 

1mol      1mol                   1mol  

0,25mol   0,25mol              0,25mol               

Theo phương trình phản ứng hóa học, cứ 1 mol sắt tác dựng thì cần 1mol H2SO4. Do đó, 0,25 mol sắt tác dụng thì cần 0,25 mol H2SO4.

Vậy, số mol sắt dư là: n = 0,4 – 0,25 = 0,15 (mol)

Khối lượng sắt dư là: m = 0,15 x 56 = 8,4 (g)

Câu b:

Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có: nH2 = nFe = 0,25 mol

Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là: VH2 = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 117 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON