ADMICRO
UREKA

Bài tập 3 trang 113 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 113 sách GK Hóa lớp 8

Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:

Fe2O3 + CO → CO2 + Fe

Fe3O4 + H2 → H2O + Fe

CO2 + Mg → MgO + C

Các phản ứng hóa học này có phải ứng oxi hóa – khử không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hóa – khử, cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Phương trình hóa học:

Fe2O3 + 3CO → 3CO2 + 2Fe

F3O4 + 4H2 → 4H2O + 3Fe

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

Tất cả các phản ứng trên đều là các phản ứng oxi hóa khử. Vì ở đây xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

- Chất oxi hóa: Fe2O3, Fe3O4, CO2. Vì những chất này nhường oxi cho những chất khác.

- Chất khử: CO, H2, Mg. Vì những chất này chiếm oxi của chất khác.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 113 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON