YOMEDIA

Bài tập 17.4 trang 23 SBT Hóa học 8

Bài tập 17.4 trang 23 SBT Hóa học 8

Đá đôlomit là hỗn hợp hai chất canxi cacbonat CaCO3 và magie cacbonat MgCO3. Khi nung nóng, tương tự canxi cacbonat, từ chất magie cacbonat cũng tạo ra chất magie oxit MgO và khí cacbon đioxit.

a) Viết công thức về khối lượng của hai phản ứng xảy ra khi nung nóng đôlômit.

b) Nung nóng 192kg đôlômit thì có 88kg khí cacbon đioxit thoát ra. Tính khối lượng của hỗn hợp hai chất canxi oxit và magie oxit

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.4

a) mCaCO3 = mCaO + mCO2

mMgCO3 = mMgO + mCO2

b) Khối lượng của hỗn hợp 2 chất canxit oxit và magie oxit:

mhh = mđôlômit – mCO2 = 192 – 88 = 104 kg

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.4 trang 23 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh duy

  nguyên tử khối của nguyên tử cacbon bằng 3/4 nguyên tử khối của nguyên tử oxi. nguyên tử khối của nguyên tử oxi bằng 1/2 nguyên tử khối của nguyên tử lưu huỳnh. tính nguyên tử khối của nguyên tử oxi và nguyên tử lưu huỳnh. biết nguyên tử khối của cacbon là 12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm Al , Cu , Mg , Fe cháy trong khí oxi dư thu được 28,4 gam hỗn hợp chất rắn A . Để khử hết A cần dùng vừa đủ 13,44 lít khí H2 thu được m gam chất rắn B . Xác định ác chất có trong A và B . Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  *Hợp chất Y được tạo ra bởi nguyên tố R( có hóa trị không đổi là n)và nhóm SO4 có hóa trị II

  a)Cho biết dạng công thức hóa học của Y.

  b)Trong hợp chất Y, nguyên tố R chiếm 20% the khối lượng. Tính thành phần % theo khối lượng của R trong hợp chất Z, biết Z tạo bởi nguyên tố R(hóa trị n) và nguyên tố O.

  c)Biết n=II, xác định CTHH của Y và Z.

  Giúp mình với nha!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Đốt cháy quặng kẽm sunfua (ZnS) tác dụng với khí Oxi tạo ra ZnO và \(SO_2\).Nếu cho 19,4 gam ZnS tác dụng với 8,96 l khí \(O_2\)

  ở đktc thì khí \(SO_2\) có thể sinh ra là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan
  STT Hợp chất Hợp chất CTHH Tên gọi các hợp chất đó Phân loại

  1

  Đồng Oxi
  2 Sắt Nitrat
  3 Kẽm Clorua
  4 Natri Hiđro sunfat
  5 Hiđro Photphat
  6 Hiđro Sunfat
  7 Canxi Cacbonat
  8 Bari Hiđro sunfat
  9 Kali Sunfat
  10 Natri Clorua
  11 Đồng Hiđroxit
  12 Lưu Huỳnh Oxi
  13 Magie Clorua
  14 Natri Oxi
  15 Hiđro Clorua
  16 Kẽm Oxi
  17 Canxi Cacbonat
  18 Canxi

  Hiđro cacbonat

  19 Kali Nitrit
  20 Natri Nitrat

  P/s : Giúp mk vs ạ !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Câu 1 : lập CTHH của các chất sau:

  a. Mg và nhóm OH

  b. Ca và CO3

  c. Al và nhóm SO4

  Câu 2: Hãy xem các hợp chất sau là đúng hay sai . Nếu sai hãy sửa lại cho đúng ?

  a.KO2 b. Na(SO4)

  Câu 3: Tính hóa trị của S, Mn, Cu trong hợp chất SO2, MnCl2, CuSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Hợp chất A có CTHH là R2O3. Biết 0,05 mol hợp chất A có khối lượng là 5,1 gam.

  a) Xác định CTHH của A

  b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Tính khối lượng hỗn hợp gồm:32g Fe2O3 và 1,5.1023phân tử Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Hãy lập bảng có nguyên tố hóa học

  vd: Đồng = Ce,...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho biết 0,5 mol hợp chất \(R_2O\) có khối lượng 15,5g.Hãy xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Câu 1. Cho 5,6 g bột sắt (Fe) phản ứng hoàn toàn với 3,2g bột lưu huỳnh (S) ở nhiệt độ cao tạo thành a g hợp chất sắt (2) sunfua (FeS)

  a. Lập phương trình hóa học

  b. tính giá trị của a

  Câu 2. Cho 6,5 g bột kẽm (Zn) vào cốc đựng dung dịch axit clohidric chứa a g HCl cho đến khi phản ứng xay hoàn toàn , thu được 0,2 g khí hiđro và dung dịch kẽm clorua (ZnCl2) tạo thành, sau khi cô cạn dung dịch thu được 13,6 g kẽm clorua ở thể rắn

  a. lập phương trình hóa học xảy ra

  b. tính giá trị của a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho 6,08g hỗn hợp gồm Natri Hidroxit(NaOH) và Kali Hidroxit(KOH) tác dụng vừa đủ với HCl thu được 8,3g hỗn hợp các muối

  a)Tính mAxit đã pứ

  b)Tính m từng muối sau pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Phân tử 1 hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với 2 nguyên tử O . Nguyên tố oxi chiếm 50 phần trăm về khối lượng cửa hợp chất

  a, Tính nguyên tử khối , cho biết tên kí hiệu hóa học của nguyên tố Y

  b, Tính phân tử khối của hợp chất . Phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử nguyên tố nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  hòa tan hoàn toàn 35g hỗn hợp gồm Mg,Al,Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 19,04l H2 ở đktc.biết thể tích khí H2 thoát ra do Al phản ứng gấp 2 lần thể tích khí H2 thoát ra do Mg phản ứng
  a, viết các pthh xảy ra
  b, tính kl mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  cho luồng khí H2 đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, MgO, ZnO nung nóng, sau 1 thời gian thu được 26,5g chất rawnsY và 6,3g H2O
  a. Viết PTHH
  b. tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA