ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 17.5 trang 23 SBT Hóa học 8

Bài tập 17.5 trang 23 SBT Hóa học 8

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) K + O2 → K2O

b) Al + CuCl2 → AlCl3 + Cu

c) NaOH + Fe2(SO4)→ Fe(OH)+ Na2SO4

Lập phương trình hóa học của mỗi phản ứng và cho biết tỉ lệ só nguyên tử, số phân tử của hai cặp chất trong phản ứng ( tùy chọn).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.5

 
 

a) 4K + O2 → 2K2O

Số nguyên tử K : số phân tử O2 = 4 : 1

Số nguyên tử K : số phân tử K2O = 4 : 2 = 2 : 1

b) 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl+ 3Cu

Số nguyên tử Al : số phân tử CuCl= 2 : 3

Số phân tử CuCl2 : số phân tử AlCl3 = 3 : 2

c) 6NaOH + Fe2(SO4)→ 3Na2SO+ 2Fe(OH)3

Số phân tử NaOH : số phân tử Fe2(SO4)3 = 6 : 1

Số phân tử Na2SO4 : số phân tử 2Fe(OH)= 3 : 2

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.5 trang 23 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bình Nguyen

  Hóa tan hoàn toàn 16,16 gầm hơn hợp a gom mg và zn trong dụng dịch h2so4 0,4m sau phản ứng thu đuợc 8,96 lít khi đktc zn = 65 cl=35,5 k=39 ô=16 h=1 pe=56 mg=24 a tính phần trăm khối lượng môi Kim loai trong hon hợp a b tình thế tích của dung dịch h2so4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đào Thị Nhàn

  Hoàn thành PTHH:

  \(Fe_xO_y+CO-->Fe+CO_2\)

  \(CaO+H_3PO_4-->Ca_3\left(PO_4\right)_2+H_2O\)

  \(Fe_3O_4+HCl-->FeCl_2+FeCl_3+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HCl-->FeCl_{\dfrac{2y}{x}}+H_2O\)

  \(Al_2O_3+HCl-->AlCl_3+H_2O\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Khối lượng tính = gam của đơn vị cacbon = 1,9926 . 10 \(^{-23}\) g .

  a) 1đvC tương ứng với bn gam ?

  b) Tính khối lượng = gam của nguyên tử Oxi , Sắt , Natri , Đồng , Clo , Kẽm , Nito .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Đang cần gấp!! Nhờ các bn làm nhanh hộ mìh!

  Một hợp chất mà phân tử gồm 2 nguyên tử X liên kết vs 3 nguyên tử Oxi nặng hơn nguyên tử Brom 2 lần. Tìm tên nguyên tố, công thức hóa học của hợp chất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Xác định X

  bởi Hoa Hong 07/07/2019

  Một hợp chất A gồm 3 nguyên tử X liên kết với 4 nguyên tử O. Trong đó O chiếm bằng 27,5862%. Xác định X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  nguyên tử khối của nguyên tử cacbon bằng 3/4 nguyên tử khối của nguyên tử oxi. nguyên tử khối của nguyên tử oxi bằng 1/2 nguyên tử khối của nguyên tử lưu huỳnh. tính nguyên tử khối của nguyên tử oxi và nguyên tử lưu huỳnh. biết nguyên tử khối của cacbon là 12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm Al , Cu , Mg , Fe cháy trong khí oxi dư thu được 28,4 gam hỗn hợp chất rắn A . Để khử hết A cần dùng vừa đủ 13,44 lít khí H2 thu được m gam chất rắn B . Xác định ác chất có trong A và B . Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  *Hợp chất Y được tạo ra bởi nguyên tố R( có hóa trị không đổi là n)và nhóm SO4 có hóa trị II

  a)Cho biết dạng công thức hóa học của Y.

  b)Trong hợp chất Y, nguyên tố R chiếm 20% the khối lượng. Tính thành phần % theo khối lượng của R trong hợp chất Z, biết Z tạo bởi nguyên tố R(hóa trị n) và nguyên tố O.

  c)Biết n=II, xác định CTHH của Y và Z.

  Giúp mình với nha!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Đốt cháy quặng kẽm sunfua (ZnS) tác dụng với khí Oxi tạo ra ZnO và \(SO_2\).Nếu cho 19,4 gam ZnS tác dụng với 8,96 l khí \(O_2\)

  ở đktc thì khí \(SO_2\) có thể sinh ra là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan
  STT Hợp chất Hợp chất CTHH Tên gọi các hợp chất đó Phân loại

  1

  Đồng Oxi
  2 Sắt Nitrat
  3 Kẽm Clorua
  4 Natri Hiđro sunfat
  5 Hiđro Photphat
  6 Hiđro Sunfat
  7 Canxi Cacbonat
  8 Bari Hiđro sunfat
  9 Kali Sunfat
  10 Natri Clorua
  11 Đồng Hiđroxit
  12 Lưu Huỳnh Oxi
  13 Magie Clorua
  14 Natri Oxi
  15 Hiđro Clorua
  16 Kẽm Oxi
  17 Canxi Cacbonat
  18 Canxi

  Hiđro cacbonat

  19 Kali Nitrit
  20 Natri Nitrat

  P/s : Giúp mk vs ạ !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Câu 1 : lập CTHH của các chất sau:

  a. Mg và nhóm OH

  b. Ca và CO3

  c. Al và nhóm SO4

  Câu 2: Hãy xem các hợp chất sau là đúng hay sai . Nếu sai hãy sửa lại cho đúng ?

  a.KO2 b. Na(SO4)

  Câu 3: Tính hóa trị của S, Mn, Cu trong hợp chất SO2, MnCl2, CuSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Hợp chất A có CTHH là R2O3. Biết 0,05 mol hợp chất A có khối lượng là 5,1 gam.

  a) Xác định CTHH của A

  b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Tính khối lượng hỗn hợp gồm:32g Fe2O3 và 1,5.1023phân tử Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Hãy lập bảng có nguyên tố hóa học

  vd: Đồng = Ce,...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho biết 0,5 mol hợp chất \(R_2O\) có khối lượng 15,5g.Hãy xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Câu 1. Cho 5,6 g bột sắt (Fe) phản ứng hoàn toàn với 3,2g bột lưu huỳnh (S) ở nhiệt độ cao tạo thành a g hợp chất sắt (2) sunfua (FeS)

  a. Lập phương trình hóa học

  b. tính giá trị của a

  Câu 2. Cho 6,5 g bột kẽm (Zn) vào cốc đựng dung dịch axit clohidric chứa a g HCl cho đến khi phản ứng xay hoàn toàn , thu được 0,2 g khí hiđro và dung dịch kẽm clorua (ZnCl2) tạo thành, sau khi cô cạn dung dịch thu được 13,6 g kẽm clorua ở thể rắn

  a. lập phương trình hóa học xảy ra

  b. tính giá trị của a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho 6,08g hỗn hợp gồm Natri Hidroxit(NaOH) và Kali Hidroxit(KOH) tác dụng vừa đủ với HCl thu được 8,3g hỗn hợp các muối

  a)Tính mAxit đã pứ

  b)Tính m từng muối sau pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Phân tử 1 hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với 2 nguyên tử O . Nguyên tố oxi chiếm 50 phần trăm về khối lượng cửa hợp chất

  a, Tính nguyên tử khối , cho biết tên kí hiệu hóa học của nguyên tố Y

  b, Tính phân tử khối của hợp chất . Phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử nguyên tố nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1