AMBIENT

Bài tập 17.5 trang 23 SBT Hóa học 8

Bài tập 17.5 trang 23 SBT Hóa học 8

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) K + O2 → K2O

b) Al + CuCl2 → AlCl3 + Cu

c) NaOH + Fe2(SO4)→ Fe(OH)+ Na2SO4

Lập phương trình hóa học của mỗi phản ứng và cho biết tỉ lệ só nguyên tử, số phân tử của hai cặp chất trong phản ứng ( tùy chọn).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.5

a) 4K + O2 → 2K2O

Số nguyên tử K : số phân tử O2 = 4 : 1

Số nguyên tử K : số phân tử K2O = 4 : 2 = 2 : 1

b) 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl+ 3Cu

Số nguyên tử Al : số phân tử CuCl= 2 : 3

Số phân tử CuCl2 : số phân tử AlCl3 = 3 : 2

c) 6NaOH + Fe2(SO4)→ 3Na2SO+ 2Fe(OH)3

Số phân tử NaOH : số phân tử Fe2(SO4)3 = 6 : 1

Số phân tử Na2SO4 : số phân tử 2Fe(OH)= 3 : 2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.5 trang 23 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>