YOMEDIA

Bài tập 17.3 trang 23 SBT Hóa học 8

Bài tập 17.3 trang 23 SBT Hóa học 8

Dây tóc trong bóng đèn nóng đỏ và phát sáng mỗi khi có dòng điện đi qua. Trường hợp bóng đèn bị nứt và không khí (có khí oxi) chui vào bên trong thì dây tóc bị cháy khi bật công tắc điện. (Xem lại bài tập 2.2 về dây tóc trong dây điện).

Hãy phân tích và chỉ ra khi nào xảy ra hiện tượng vật lí, khi nào xảy ra hiện tượng hóa học.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.3

- Khi dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn điện nóng đỏ phát sáng ⇒ Đó là hiện tượng vật lí.

- Khi bóng đèn điện nứt và không khí chui vào bên trong thì dây tóc bóng đèn bị cháy khi bật công tắc điện ⇒ Đó là hiện tượng hóa học.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.3 trang 23 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Em hãy viết CTHH và tính % khối lượng của mỗi nguyên tố có trong các hợp chất sau:

  a) Khí Metan, phân tử có 1 C, 4 H

  b) Canxi cacbonat, phân tử có 1 Ca, 1 C, 3 O

  c) Nhôm sunfat, phân tử có 2 Al, 3 S, 12 C

  d) Kalpemanganat, phân tử có 1 K, 1 Mn, 4 O

  e) Canxi photphat, phân tử có 3 Ca, 2 P, 4 O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  ​Tìm một hợp chất có hai nguyên tố là R và oxi. Trong đó 40% khối lượng là oxi, phân tử khối của hợp chất là 40. Xác định tên kim loại R và hóa trị của R trong hợp chất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Tính V và m

  bởi Lan Anh 01/07/2019

  Để khử hoàn toàn 50g hỗn hợp gồm 40%CuO và 60% Fe2O3 người ta phải dùng V khí H2 và m g hỗn hợp hai kim loai . Tính V và m. Giúp mình với mọi người!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Tìm ct của x, y

  bởi Mai Rừng 01/07/2019

  cho Dx/y = 2, 125 và Dy/o2 = 0,5 khi x và y có các thành phần nguyên tố như sau

  -khí x: 94,12%s, 5,88%n

  -khí y : 75% c, 25% h

  tìm ct của x, y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Phân tử chất A được tạo bởi hai nguyên tử X và 5 nguyên tố oxi biết A nặng bằng nguyên tố Ag

  A/ tìm phân tử khối của A

  B/xác định tên và kí hiệu hóa học nguyên tốX

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Bài 1: tìm CTHH của hợp chất có thành phần khối lượng như sau:

  a, m(Ca): m(C): m(O)=1:0,3:1,2

  b, trong 6,4 g sắt oxit có 4,48g sắt và 1,92g oxi

  Bài 2:đốt cháy hoàn toàn 4,6g một hợp chất A gồm C, H, O thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O.

  xác định công thức phân tử của hợp chất biết tỉ khối hơi của chất này so với H2 là 23 lần.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Câu 1: Phân tích mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần
  khối lượng sắt có tương ứng 3 phần khối lượng oxi.
  a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.
  b) Xác định hóa trị của sắt trong hợp chất.
  Câu 2: Cho biết X và Y tạo được các hợp chất như sau: X2(SO4)3 và H3Y.
  Hãy viết công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X và Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Câu 1: Nêu ý nghĩa và viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau:
  a. HCl, H2O, NH3, CH4.
  b. H2S, PH3, CO2, SO3.
  Câu 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các chất sau :
  a. Si (IV) và H
  b. P (V) và O
  c. Fe (III) và Br (I)
  d. Ca và N (III)
  e. Ba và O
  f. Ag và O g. H và F (I)
  h. Ba và nhóm (OH)
  i. Al và nhóm (NO3)
  j. Cu (II) và nhóm (CO3)
  k. Na và nhóm (PO4)
  l. Mg và nhóm (SO4)
  Câu 3: Tìm hóa trị của các nguyên tố sau, biết:
  a. S hóa trị II, K2S, MgS, Cr2S3, CS2
  b. Cl hóa trị I: KCl, HCl, BaCl2, AlCl3.
  c. Fe2O3, CuO, N2O3, SO4.
  d. NH3, C2H2, HBr, H2S.
  e. Nhóm CO3 và SO4 hóa trị II : ZnCO3, BaSO4, Li2CO3, Cr2(SO4)3.
  f. Nhóm NO3 và OH hóa trị I : NaOH, Zn(OH)2, AgNO3, Al(NO3)3.
  Câu 4: Tìm CTHH sai, nếu sai sửa lại,trong các chất sau:
  a. AlCl4, Al2O3, Al(OH)2, Al3(SO4)2.
  b. FeCl3, CaOH, KSO4, S2O6.
  c. ZnOH, Ag2O, NH4, N2O5, MgO.
  d. CaNO3, CuCl, Al2(CO3)3, BaO.
  e. Na2SO4, C2H4, H3PO4, Cr2O4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Cho 5,4 g Al tác dụng với dung dịch chứa 1 mol HCl

  a,sau phản ứng chất nào dư ? Khối lượng là bao nhiêu g

  b, tính thể tích H2 ở đktc

  c, tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  1.Tình số gam chất tan cần dùng để pha chế môi dung dịch sau:
  a) 2,5 lít dung dịch KOH 0,4 M
  b)50g dung dịch MgCl2 4%
  2.Khử 32g sắt oxit bằng khí hiđro.hãy:
  a) Viét phương trình phản ứng xãy ra
  b) Tình khối lượng sắt thu sao phản ứng
  c) để có được lượng khí hiđrô( đktc) cần dúng cho phản ứng trên thì phải dùng boa nhiêu gam kẽm để tác dụng với Đ axit clohiđric?( Cho Fe=56 O=16 H=1 K=39)
  3. Đọc tên các oxit sao và cho biết nó thuộc loại oxit gì ?
  SO3,CaO,Fe2O3,N2O5
  4. CHo 6,5 kẽm phản ứng hoàn toàn với DD HCl 1M
  a) Tính thể tichs khí hiđro thu được ở đktc?
  b)Tính thể tích Đ HCl 1M đã dùng?
  5.CHo 6,5 kẽm phản ứng hoàn toàn với DD HCl 1M
  a) Viét PTHH của phản ứng xãy ra
  b) Tính thể tichs khí hiđro thu được ở đktc?
  b)Tính thể tích Đ HCl 1M đã dùng?
  6.Hoàn thành các PTHH sau
  a) P+ O2----> b) Fe+O2--->
  c)SO3+H2O----> d)Na2O+H2O---->
  7. Diều chế oxi bằng 31,6 gam KnO4
  a) Viét PTHH xãy ra?
  b) Tình thể tích khí oxi thu được ở đktc
  8. Hòa tan 28,2 K2O vào 4-g nước
  a)Sao phản ứng, chát nào dư?
  b)Xác định nòng độ % của DD sao phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Hóa tan hoàn toàn 16,16 gầm hơn hợp a gom mg và zn trong dụng dịch h2so4 0,4m sau phản ứng thu đuợc 8,96 lít khi đktc zn = 65 cl=35,5 k=39 ô=16 h=1 pe=56 mg=24 a tính phần trăm khối lượng môi Kim loai trong hon hợp a b tình thế tích của dung dịch h2so4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Hoàn thành PTHH:

  \(Fe_xO_y+CO-->Fe+CO_2\)

  \(CaO+H_3PO_4-->Ca_3\left(PO_4\right)_2+H_2O\)

  \(Fe_3O_4+HCl-->FeCl_2+FeCl_3+H_2O\)

  \(Fe_xO_y+HCl-->FeCl_{\dfrac{2y}{x}}+H_2O\)

  \(Al_2O_3+HCl-->AlCl_3+H_2O\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Khối lượng tính = gam của đơn vị cacbon = 1,9926 . 10 \(^{-23}\) g .

  a) 1đvC tương ứng với bn gam ?

  b) Tính khối lượng = gam của nguyên tử Oxi , Sắt , Natri , Đồng , Clo , Kẽm , Nito .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Đang cần gấp!! Nhờ các bn làm nhanh hộ mìh!

  Một hợp chất mà phân tử gồm 2 nguyên tử X liên kết vs 3 nguyên tử Oxi nặng hơn nguyên tử Brom 2 lần. Tìm tên nguyên tố, công thức hóa học của hợp chất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Xác định X

  bởi Hoa Hong 07/07/2019

  Một hợp chất A gồm 3 nguyên tử X liên kết với 4 nguyên tử O. Trong đó O chiếm bằng 27,5862%. Xác định X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA