ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 17.7 trang 24 SBT Hóa học 8

Bài tập 17.7 trang 24 SBT Hóa học 8

Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khi hidro Hvà chất nhôm sunfat Al2(SO4)3

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ giữa sô nguyên tử Al lần lượt với số phân tử của ba chất trong phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.7

 
 

a) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)+ 3H2

b) Số nguyên tử Al: số phân tử H2SO4 = 2:3

Số nguyên tử Al : số phân tử Al2(SO4)3 = 2: 1

Số nguyên tử Al : số phân tử H= 2:3

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.7 trang 24 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1