AMBIENT

Bài tập 17.6 trang 24 SBT Hóa học 8

Bài tập 17.6 trang 24 SBT Hóa học 8

Biết rằng khí axetilen (khí đất đèn) C2H2 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2, sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử axetilen lần lượt với số phân tử khí cacbon đioxit và số phân tử nước.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.6

 a) 2C2H2 + 5O2 → 4CO+ 2H2O

b) Số phân tử C2H2 : số phân tử CO2 = 1 : 2

Số phân tử C2H: số phân tử H2O = 1 : 1

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.6 trang 24 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hiền

  Lấy 4,08g hỗn hợp 2 kim loại Xvà Y phân tích thấy trong đó có chứa 42.10^21 n.tử , biết số n.tử Y gấp 2,5 lần số n.tử X và tỉ lệ n.tử X và Y là 8:7

  a, tìm 2 kim loại X và Y

  b, đem 2 kim loại X và Y trên cho t/dụng với khí A thu đc 2 chất rắn X1 và Y1, 2 chất này bị khử bởi khí B, khí B này đc điều chế = cách cho Y t/dụng vs dd HCl . Tìm cthh của các chất A,B,X1,Y1 và viết các pthh xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Từ các chất: H2O, NaCl, CuO, Fe và chất xúc tác. Viết phương trình phản ứng điều chế NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  MỘt hợp chất được tạo thành từ 2 nguyên tử ngyên tooa K với 4 nguyên tử H. Có phân tử khối bằng Nguyên tử khối của silic

  a. Tìm công thức của hợp chất

  b. Tính thành phần phân trăm theo khối lượng của tùng nguyên tos có trong hợp chất

  Gips mình với nha. cần gấp lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Đốt cháy hoàn toàn 1 gam hợp chất A thu được 3,384 gam CO2 và 0,694 gam H2O Tỉ khối hơi so với không khí là 2,69. Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Đốt cháy 26g kẽm trong khí oxi thu được 32,4g kẽm oxit Zno

  a. Viết pt chữ
  b. Lập Phương trình hóa học của phản ứng trên
  c. Liệt kê đơn chất,hợp chất trong phản ứng trên và giải thích
  d.tính khối lượng khí oxi tham gia phản ứng
  e.Lượng khí oxi này chiếm thể tích bao nhiêu ở điều kiện tiêu chuẩn
  f.tính tỉ khối của khí oxi so với không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Bài 1: Một Oxit có công thức là Mn2Ox có phân tử khối là 222. Tính hóa trị của Mn

  Bài 2: Tính số phân tử có trong 34,2g Al2(SO4)3. Ở đktc có bao nhiêu lít khí oxi để có số phân tử có trong phân tử Al2(SO4)3 trên.

  Bải 3: Đót cháy hoàn toàn 1g hợp chất A thu được 3,384g CO2 và 0,694 H2O. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 0,69. Xác định CT đơn giản và công thức phân tử của A

  Bài 4: TRộn với tỉ lệ về thể tích ( đo ở cùng điều kiện ) như thế nào giữa O và N để thu được 1 hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro bằng 14,75

  Giải dùm mình với.. Đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  biết tỉ khối hơi của khí XH3 VS khí H2S =0,5 đề xuất tên và kí hiêu nguyên tố x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong các sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học :

  a) ?Al(OH)3 —> ? + 3H2O

  b) Fe + ?AgNO3 —> ? + 2Ag

  c)? NaOH + ? —> Fe(OH)3 + ? NaCl


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Cho sơ đồ của phản ứng sau :

  AI + CuO -------> Al2O3 + Cu

  a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.

  b)Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng, tuỳ chọn.  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 17,5 g hỗn hợp 3 kl Al,Fe,Zn tác dụng vs dd H2SO4 (loãng dư) thu dc a gam muối và 11m2 l H2 . Tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3đ sau:H2SO4,NaOH, K2SO4

  HÃY TRẢ LỜI GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  7: Khi cho khí SO3 tác dụng với nước cho ta dung dịch H2SO4. Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40 kg SO3 tác dụng với nước. Biết hiệu suất phản ứng là 95%.

  8. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi CaCO3. Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là: Hãy giải thích sự lựa chọn? Giả sử hiệu suất nung vôi đạt 100%.

  9. Tính khối lượng H2SO4 95% thu được từ 60 kg quặng pirit nếu hiệu suất p/ ứng là 85%?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho H2 phản ứng với Fe2O3 thu được 16,8g Fe . Tính VH2 phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  trộn 5,6 l khí co ở đktc với 3,36 l khí b (gồm nguyễn tố c,h) ở đktc thu được hỗn hợp khí X nặng 11,5 g đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X ở đktc thu được 24,2 g co2

  a? tính khối lượng mol phân tử của B
  B? tìm ctpt của B
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  hòa tan 11,2g fe vào dung dịch HCl vừa đủ.a)Tính khối lượng HCl cần dùng.b)Nếu dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua ống nghiệm đựng bột Cuo phải đun nóng,tính khối lượng kim loại thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>