ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 17.9 trang 24 SBT Hóa học 8

Bài tập 17.9 trang 24 SBT Hóa học 8

Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)+ H2O

a) Hãy biện luận để thay x, y (biết rằng x ≠ y) bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ só phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.9

 
 

a) Fe có hóa trị II và III còn có nhóm (SO4) có hóa trị II

Mà x # y → x = 2 và y = 3 là hợp lí.

Phương trình hóa học sau:

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

b) Số phân tử Fe(OH): số phân tử H2SO4 = 2:3

Số phân tử Fe(OH): số phân tử Fe2(SO4)3 = 2:1

Số phân tử H2SO4 : số phân tử Fe2(SO4)3 = 3:1

Số phân tử H2SO4 : số phân tử H2O = 3:6 = 1:2

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.9 trang 24 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thanh hằng

  không khí có CTHH la j cac ban chi minh nhe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Hoàng Mai

  Bài 1 : Để thanh sắt nặng 50g ngoài không khí một thời gian , sau khi cân lại thanh sắt nặng 59,6g . Cạo hết phần gỉ sắt thì số lượng thanh kim loại còn lại là 27,6g . Tính khối lượng sắt phản ứng ?

  Bài 2 : Cho 65g kẽm vào dung dịch chứa 73g HCl cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng của dung dịch tăng 63g .

  a, Viết PTHH của phản ứng biết sản phẩm tạo thành là ZnCl2 Và H2

  b, Kết quả của thí nghiệm có bảo toàn định luật khối lượng không ? Giải thích . Viết công thức về khối lượng và tính khối lượng ZnCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Bài I

  1. Lập công thức hoá học của :

  a) Nhôm(III) VÀ oxi

  b) Natri và nhóm SO4

  c) Bari và nhóm OH

  2. Tính phân tử khối của NaOH và FeCl3

  Bài II:

  1. Tính số mol của 11,2 gam sắt.

  2. Tính số mol của 1,12 lít khí hiđro(đktc)

  3. Tìm khối lượng của 4,8 lít CO2 (đktc)

  4. Tìm số mol của 11,1 gam CaCl2

  Bài III:

  Người ta đun nóng sắt (III) oxit Fe2O3với khí H2 tạo thành sản phẩm khử:

  Fe và nước.

  1. Viết phương trình hoá học của phản ứng trên (chú ý cân bằng PTHH)

  2. Nếu dùng 16 gam sắt (III) oxit tác dụng vừa đủ với H2 thì:

  a) Thể tích H2 (đktc) đã dùng là bao nhiêu.

  b) Có bao nhiêu gam sắt tạo thành sau phản ứng.

  Bài IV:

  1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

  2. Người ta cho 4,8 kim loại A vào tác dụng với đồng(II) sunfat có công thức CuSO4 tạo thành ASO4 và 12,8 gam kim loại Cu theo phản ứng.

  A + CuSO4 \(\rightarrow\) ASO4 + Cu

  a) Hỏi công thức ASO4; A thể hiện hoá trị nào?

  b) Tìm số mol kim loại A và xác định A là kim loại nào.

  Bài V:

  1. Tính tỉ khối của khí Nitơ so với khí cacbonic và với không khí (M=29)

  2. Tính tỉ lệ phần trăm các thành phần nguyên tố trong hợp chất Na2SO4.

  3. Cho 3.1024 nguyên tử Na tính khối lượng Na.

  Cho Na=23; O=16; H=1; Fe=56; Cl=35,5; Mg=24; Zn=65; Al=27; Cu=64; N=14; C=12; S=32; Ca=40

  MÌNH ĐANG CẦN RẤT GẤP MÔNG CÁC BẠN GIẢI LẸ LÊN CHO MÌNH VỚI ! PLEASE !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn A và khí B.Cho B tác dụng với bột sắt ở nhiệt độ cao được hỗn hợp chất rắn D.Cho D vào dung dịch axit sunfuric loãng thì có hiện tượng gì xảy ra.Viết PTPU minh họa

  mn giúp mk nha !!!yêu m.n nlyeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  a)Tính phân tử khối của:

  -C12H22O11

  -C17H35(COOC3H5)3

  -K2MNO4

  b) Nhìn vào 3 công thức trên ta biết được điều gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  1. hãy chỉ rõ các câu sau đây đúng hay sai, sửa cho đúng:

  a) số nguyên tử sắt có trong 2.8g sắt nhiều hơn số nguyên tử magie có trong 1.4g magie.

  b) dung dịch muối ăn là 1 hỗn hợp

  c) 1 nguyên tử canxi có khối lượng là 40g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  cach ghi cong thuc hoa hoc cua mot chat nhu the nao

  cong thuc hoa hoc cua cac chat cho biet nhung dieu gi 

  vi sao tu 118 nghuyen to hoa hoc co the tao ra hang truc trieu chat khac nhau

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  đốt cháy 4,4 g hỗn hợp gồm cacbon và lưu huỳnh dùng hết 6,4 g khí oxi . tính khối lượng của các chất khí thu được SO2 và CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Tính chất hóa học của nito?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho 3,25g kim loại tác dụng hết với 36,5g dd HCl 20% thu được 39,65g dd va khí hidro. Xác định kim loại và nồng độ phần trăm các chất trong dd thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Hãy nêu ý nghĩa của mỗi chất  

  a)Nhôm sunfat Al² (So⁴)³

  B) Kẽm hiđront Zn (OH)²

  C) Điphotpho penta Oxit P²O5

  D)canxi oxit CaO

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Một hợp chất gồm 3 nguyên tố : Mg, C, O có phân tử khối là 84đvC và có tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố là mMg : mC : mO = 2:4:1. Hãy lập CTHH của hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  muối kaliclorat bị phân hủy theo pthh sau KCLO3---> KCl+O2

  a) lập pthh và viết công thức về khối lượng của các chất phản ứng và sản phẩm

  b) nếu đem phân hủy 12,25g KClO3 thì sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại (KCl) là 7,45g tính khối lượng khí oxi

  c) nếu phân hủy a gam KClO3 thì sau phản ứng khối lượng giảm đi 0,96 g mặt khác nếu phân hủy 2a gam KClO3 thì sau phản ứng khối lượng chất rán là 2,98 gam tính a

  mọi ng giúp mink đi mai mink thi oy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  có pthh sau CaCO3->CaO+CO2

  a cần dùng bao nhiêu mol CaCO3đẻ điều ché được 11,2 CaO

  b) muốn điều chế được 7g CaOcaanf dùng bao nhiêu CaCO3

  c

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  1. Nung nóng một lá đồng có khối lượng 20g trong không khí một thời gian, đem lá đồng đi cân thấy khối lượng là đồng là 23,2g. Biết rằng khi nung đồng trong không khí, đồng đã tác dụng với khí oxi để tạo thành đồng (II) oxit (CuO).

  a) Giải thích vì sao khối lượng lá đồng lại tăng thêm?

  b) Tính khối lượng oxi phản ứng trong trường hợp trên.

  c) Biết rằng khối lượng đồng (II) oxit tạo thành là 16g. Tính khối lượng của đồng phản ứng và % khối lượng đồng dư có trong lá đồng thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Trong tự nhiên Brom có 2 đồng vị bền: 79Br chiếm 50,69% số nguyên tử và 81Br chiếm 49,31% số nguyên tử. Hãy tìm nguyên tử khối trung bình của brom.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

  a) Tính phân tử khối của hợp chất

  b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Hỗn hợp X gồm Mg và Fe hòa tan vừa hết trong dung dịch H2SO4 nồng độ 
  9,8% thì thu được dung dịch chứa hai muối trong đó nồng độ % của MgSO4 là 6,96%. 
  Vậy nồng độ % của FeSO4 là:

  A.5,88% 
  B.8,82% 
  C.4,65% 
  D.4,41%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)