YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 50 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 50 sách GK Hóa lớp 8

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành).

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Câu a: Phản ứng hóa học là quá trình làm biến đổi chất này (chất tham gia phản ứng) thành chất khác (sản phẩm hay chất tạo thành).

Câu b: Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất tham gia. Chất mới sinh ra là sản phẩm hay chất tạo thành.

Câu c: Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 50 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON