YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 117 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 117 sách GK Hóa lớp 8

Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2.

b) 2H2O → 2H2 + O2.

c) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Phản ứng hóa học điều chế H2 trong phòng thí nghiệm là: a) và c)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 117 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON