YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 117 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 117 sách GK Hóa lớp 8

Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a. Mg + O2 → MgO

b. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

c. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a:

2Mg + O2 → 2MgO

Phản ứng hóa hợp

Câu b:

2KMnO→ K2MnO4 + MnO2 + O2

Phản ứng phân hủy.

Câu c:

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Phản ứng thế.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 117 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON