YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 54 sách GK Hóa lớp 11

Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇔ 3H+ + PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Cân bằng trên không bị chuyển dịch.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Phương trình điện li: 

H3PO4 ⇔ 3H+ + PO43-

Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng: cân bằng chuyển dịch theo hướng làm giảm tác động vào hệ. Do đó khi thêm H+ vào dung dịch, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch (chiều làm giảm nồng độ H+) tạo thành H3PO4.

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF