YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.1 trang 18 SBT Hóa học 11

Bài tập 11.1 trang 18 SBT Hóa học 11

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước):

A. H+, PO43−

B. H+, H2PO4, PO43−

C. H+, HPO42−, PO43−

D. H+, H2PO4, HPO42−, PO43−

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.1

Trong dung dịch điện li yếu theo ba nấc (chủ yếu phân li theo nấc 1, nấc 2 kém hơn và nấc 3 rất yếu).

N1: H3PO⇔ H+ H2PO4

N2: H2PO4− ⇔ H+ HPO42−

N3: HPO42− ⇔ H+ PO43−

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion H+, H2PO4, HPO42−, PO43−

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.1 trang 18 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF