YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 54 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 54 sách GK Hóa lớp 11

Lập phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4

1 mol         1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2

1 mol         1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2

2 mol          1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2

2 mol          3 mol

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Căn cứ vào tỉ lệ mol để viết sản phẩm tạo thành rồi cân bằng Phương trình hóa học:

a) H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

      1 mol    1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

      1 mol    1 mol

c) 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

      2 mol    1 mol

d) H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

      2 mol    3 mol

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 54 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON