YOMEDIA

Bài tập 4 trang 54 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 54 sách GK Hóa lớp 11

Lập phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4

1 mol         1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2

1 mol         1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2

2 mol          1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2

2 mol          3 mol

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Căn cứ vào tỉ lệ mol để viết sản phẩm tạo thành rồi cân bằng Phương trình hóa học:

a) H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

      1 mol    1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

      1 mol    1 mol

c) 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

      2 mol    1 mol

d) H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

      2 mol    3 mol

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 54 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Vân Vân

  Cho Mg vào 2 lít dd HNO3 phản ứng vừa đủ thu được 0,1 mol N2ON2O và dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X thấy thoát ra 0,1 mol khí có mùi khai. Nồng độ HNO3 trong dd ban đầu là:

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Vương An

  Câu 1. Thêm 250 ml dd Naoh 2M vào V ml dd H3po4 1.5 M thu được hỗn hợp 2 muối NaH2PO4 và Na2HPO4 với tỉ lệ mol là 1:2. Tính V?
  Câu 2. Rót dd chứa 11,76 g H3po4 vào dd chứa mg Koh. Khối lượng hh muối (k3po4 và K2hpo4) thu được sau khi cho dd bay hơi đến khô là 23,16 g .Tính m?
  Giúp mình nha , cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • can chu

  1,cho 14,2g P2O5 vào H2O ta được đ A .

  a tính k lượng chất tan trong đ A

  b, tính mP cần thiết để thu đc lượng 14,2g P2O5 ở trên khí đốt cháy trên P trong không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>