RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 54 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 54 sách GK Hóa lớp 11

Lập phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4

1 mol         1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2

1 mol         1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2

2 mol          1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2

2 mol          3 mol

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Căn cứ vào tỉ lệ mol để viết sản phẩm tạo thành rồi cân bằng Phương trình hóa học:

a) H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

      1 mol    1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

      1 mol    1 mol

c) 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

      2 mol    1 mol

d) H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

      2 mol    3 mol

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 54 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)