YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 54 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 54 sách GK Hóa lớp 11

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

- Giống nhau:

+ Trong dung dịch nước đều điện li ra ion H+

+ Đều có thể tác dụng với kim loại, oxit bazơ, bazơ, muối

Ví dụ: Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O

3Na2O + 2H3PO4 → 2Na3PO4 + 3H2O

- Khác nhau:

+ HNO3 có tính oxi hóa

+ H3PO4 không có tính oxi hóa

Ví dụ: C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 54 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON