YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.8 trang 18 SBT Hóa học 11

Bài tập 11.8 trang 18 SBT Hóa học 11

Cho 62,0 g canxi photphat tác dụng với 49 g dung dịch axit sunfuric 64%. Làm bay hơi dung dịch thu được đến cạn khô thì được một hỗn hợp rắn. Xác định thành phần khối lượng của hỗn hợp rắn, biết rằng các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.8

Canxi photphat có thể phản ứng với axit suníuric theo các phương trình hoá học :

Ca3(PO4)2 + H2SO4 → 2CaHPO4 + CaSO4 (1)

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 (2)

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4 (3)

Số mol Ca3(PO4)2:  62 : 310 = 0,2 mol

Số mol H2SO4: (49.64) : (100.98) = 0,32 mol

Vì tỉ lệ số mol H2SO4 và Ca3(PO4)2 là: 1 < 1,6 < 2

nên H2SO4 chỉ đủ để tạo ra hai muối CaHPO4 và Ca(H2PO4)2 theo các phương trình hóa học (1) và (2).

Gọi a và b là số mol Ca3(PO4)2 tham gia các phản ứng (1) và (2), thì số mol H2SO4 tham gia phản ứng là a + 2b. Ta có hệ phương trình:

a + 2b = 0,32 và a + b = 0,2

Giải hệ phương trình được : a = 0,08 và b = 0,12.

⇒ mCaHPO4 = 2.0,08.136 = 21,76 (g) ;

mCa(H2PO4)2 = 0,12.234 = 28,08 (g);

mCaSO4 = (a + 2b).136 = (0,08 + 0,24).136 = 45,52 (g).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.8 trang 18 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF