YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 54 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 54 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4 với lượng dư của:

a) BaO                      

b) Ca(OH)2                       

c) K2CO3

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Do các chất a) BaO, b) Ca(OH)2, c) K2CO3 lấy dư nên khi tác dụng với H3PO4 (với lượng dư) nên muối tạo thành là muối photphat trung hòa:

a) Phương trình dạng phân tử:

3BaO + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 3H2O

Phương trình dạng ion rút gọn:

2H+ + BaO → Ba2+ + H2O

b) Phương trình dạng phân tử:

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

Phương trình dạng ion rút gọn:

H+ + OH- → H2O

c) Phương trình dạng phân tử:

3K2CO3 + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3CO2 + 3H2O

Phương trình dạng ion rút gọn:

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 54 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON