YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 162 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 162 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluene và hex – 1 – in.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định và phương pháp

  • Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex-1-in.
  • Dùng KMnO4 nhận được stiren ở điều kiện thường, nhận được toluen khi đun nóng.
  • Không có hiện tượng là benzen.

Hướng dẫn:

  C6H6 C6H5-CH=CH2 C6H5CH3 Hex-1-in
dd AgNO3/NH3 - - - Kết tủa
KMnO4, nhiệt độ thường - Nhạt màu - X
KMnO4, nhiệt độ cao - X Nhạt màu X

Chú thích:

  • (-) Không hiện tượng
  • (x) Không phản ứng

Phương trình hóa học:

\(CH \equiv C - C{H_2} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3} + AgN{O_3} + N{H_3} \to \)

                                                                           \(CAg \equiv C - {(C{H_3})_3} - C{H_3} \downarrow  + N{H_4}N{O_3}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 162 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON