ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36.6 trang 56 SBT Hóa học 11

Bài tập 36.6 trang 56 SBT Hóa học 11

A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75.

A tham gia các quá trình chuyển hóa theo sơ đồ sau:

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

Trên sơ đồ chỉ ghi các chất sản phẩm hữu cơ (phản ứng còn có thể tạo ra các chất vô cơ).

Hãy viết phương trình hóa học của các quá trình chuyển hóa. Các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo, kèm theo tên gọi.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.6

 
 

MA = 5,75 x 16,0 = 92,0(g/mol)

⇒ 14n - 6 = 92 ⇒ n = 7

A là C7Hhay C6H5-CH3 (toluen)

C6H5-CH3 + Cl2 as→ C6H5CH2Cl + HCl (B: benzyl clorua)

 ( C: metylxiclohexan)

                                                                                 D: TNT (trinitrotoluen)

C6H5-CH3 + 2KMnO4 (to) → C6H5-COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

                                     (E: kali benzoat)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.6 trang 56 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thanh

  phản ứng giữa m-HCOOC6H4OH và NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thanh hằng

  Hãy thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 10 mg hợp chất hữu cơ đó sinh ra 33,85 mg CO2 và 6,95 mg H2O. Tỉ khối hơi của hợp chất đó đối với không khí là 2,69.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1