ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36.3 trang 56 SBT Hóa học 11

Bài tập 36.3 trang 56 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Benzen và toluen đều không có phản ứng với dung dịch nước brom.

B. Benzen và toluen đều có phản ứng thế với brom khi có xúc tác Fe.

C. Benzen và toluen đều có thể tham gia phản ứng cộng.

D. Toluen tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen khó hơn benzen.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.3

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.3 trang 56 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thúy

  Chất nào có công thức đơn giản nhất C3H3O có thể tác dụng với 2 mol NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phan Quân

  Trình bày phương pháp phân biệt các chất sau:

  a) hexan và hex-1-en

  b) benzen và toluen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1