YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 162 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 162 sách GK Hóa lớp 11

Hiđrocacbon X ở thể lỏng có tỉ lệ phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

A. C2H2

B. C4H4

C. C6H6

D. C8H8

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

  • X ở thể lỏng nên loại đáp án A và B.
  • X tác dụng được với dung dịch brom nên chỉ là đáp án D.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 162 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON