ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36.1 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 36.1 trang 55 SBT Hóa học 11

Có bốn tên gọi : o-xilen, o-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của

A. 1 chất.

B. 2 chất.

C. 3 chất.

D. 4 chất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.1

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.1 trang 55 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1