YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.8 trang 57 SBT Hóa học 11

Bài tập 36.8 trang 57 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Hỗn hợp M có thể làm mất màu tối đa 75,0 g dung dịch brom 3,2%. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M và hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư) thì thu được 21 g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.8

Benzen không cộng hợp với brom trong nước brom.

Xiclohexen có phản ứng :

 + Br2 →  

Số mol xiclohexen = số mol Br2 = \(\frac{{75.3,2}}{{100.160}} = 0,015mol\)

Đặt số mol benzen trong hỗn hợp M là x.

2C6H6       +       15O2       →       12CO      +       6H2O

x mol                                         6x mol

2C6H10       +       17O2       →       12CO2       +       10H2O

015 mol                                      0,09 mol

CO      +       Ca(OH)2       →       CaCO3↓       +       H2O

6x + 0,09 = 0,210 ⇒ x = 0,02

Khối lượng hỗn hợp M là : 0,02.78 + 0,015.82 = 2,79 (g).

% về khối lượng của C6H6 là: \(\frac{{0,02.78}}{{2,79}}.100\%  = 55,9\% \)

⇒ C6H10 chiếm 44,1% khối lượng hỗn hợp M.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.8 trang 57 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Trang

   Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

  a) Tìm công thức phân tử của X.

  b) Viết công thức cấu tạo, gọi tên chất X.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  ***CẦN GẤP Ạ ! ! ! MAI MÌNH NỘP RỒI.

   HÓA HỌC 9: LUYỆN TẬP VỀ GLUCOZƠ

  Bài 1: Hãy viết các PTHH để điều chế PE và Brombenzen từ Glucozơ

  Bài 2: Cho biết A, B, C là 3 hợp chất hữu cơ. Trong đó:

  - Chất A, B, C đều tác dụng với Na, B tác dụng với Na theo tỉ lệ số mol 1:2

  - Chỉ có chất A làm cho đá vôi sủi bọt.

  Hỏi A, B, C là chất nào trong 3 chất: C2H6O2, C2H6O, C2H4O2. Viết CTCT mỗi chất và viết các PTHH xảy ra.

  Bài 3: a. Cho một lượng dung dịch Glucozo 2M lên men rượu thì thu được 6,9 gam rượu Etylic. Tính thể tích dung dịch Glucozo đã dùng. Biết H= 75%

  b. Đem 225gam dung dịch Glucozo 20% thực hiện phản ứng tráng gương, sau 1 thời gian thu được 21,6gam kết tủa trắng bạc. Tính hiệu suất phản ứng tráng gương, thu được mấy gam Axit Gluconic?

  Bài 4: Đem V ml dung dịch Glucozo 2,5M lên men rượu thì điều chế được 13,8gam rượu Etylic với hiệu suất 75%.

  a. Tính giá trị V? Nồng độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng? ( cho khối lượng men rượu không đáng kể), khối lượng riêng dung dịch Glucozo là 1,2g/ml.

  b. Chưng cất hỗn hợp sau phản ứng thu được rượu mấy độ?

  Bài 5: Hỗn hợp A gồm Axit Axetic và một đồng đẳng của nó. Đem 12,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng hết với CaCO3 thì thu được 2,24 lít khí ( ĐKTC) và hỗn hợp muối B

  a. Tính khối lượng muối B.

  b. Tìm CTCT của Axit đồng đẳng biết rằng trong số mol Axit Axetic chiếm 75% hỗn hợp A.

  GIẢI CHI TIẾT DÙNG MÌNH RỒI MÌNH ĐÚNG CHO NHA, THANKS NHIỀU ! ! !

  BÀI NÀO LÀM ĐƯỢC THÌ GIÚP MÌNH VỚI ! ! !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Phân biệt 3 lọ hóa chất không nhãn chứa: benzen, xiclohexan, xiclohexen hiu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  phản ứng giữa m-HCOOC6H4OH và NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF