YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 162 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 162 sách GK Hóa lớp 11

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brom, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

  • Công thức cấu tạo của hidrocacbon thơm có CTPT C8H10

a) C6H5-C2H5 Etylbenzen 
b) 1,2-CH3-C6H4-CH3 (1,2-đimetyl benzen hoặc 2-metyl toluen hoặc octo-metyl toluen hoặc o-xilen) 
c) 1,3-CH3-C6H4-CH(1,3-đimetyl benzen hoặc 3-metly toluen hoặc meta-metyl toluen hoặc m-xilen) 
d) 1,4-CH3-C6H4-CH(1,4-đimetyl benzen hoặc 4-metyl toluen hoặc para-metyl toluen p-xilen) 

  • Công thức cấu tạo của hidrocacbon thơm có CTPT C8H8

stiren

 

Stiren

 

  • C8H10: Không có đồng phân nào phản ứng được với HBr mà chỉ có thể phản ứng với Br2 (khi có xúc tác) 
  • C8H8: Có công thức cấu tạo của stiren tác dụng với cả HBr và Br2 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 162 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON